Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Bedrijfswagen met een Luxemburgse nummerplaat?

Gepubliceerd op 04-11-14

Door de zwaardere belasting op Belgische bedrijfswagens zijn er geruchten dat men de hogere belasting kan ontwijken door een bedrijfswagen te hebben met een Luxemburgse nummerplaat. Is belastingen ontwijken dan zo eenvoudig?

Algemene regel

Indien de gebruiker van een bedrijfswagen een Belgische inwoner is dan moet de wagen in België ingeschreven zijn en moet de Belgische belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting betaald worden.

Uitzondering voor werknemers

Op de algemene regel bestaat er één uitzondering, namelijk wanneer een werknemer een bedrijfswagen gratis ter zijn beschikking krijgt van zijn buitenlandse werkgever. De Belgische belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting moet hier onder bepaalde voorwaarden niet betaald worden. De buitenlandse werkgever moet een reële economische activiteit hebben in het buitenland en mag dus niet een loutere postbusvennootschap zijn. De werknemer moet de wagen in hoofdzaak voor beroepsdoeleinden gebruiken en slechts bijkomstig voor privé doeleinden. Onder het beroepsmatig gebruik valt de woon-werk verplaatsingen en de beroepsverplaatsingen in opdracht van de Luxemburgse werkgever (bijv. klantenbezoeken). 

Een bedrijfswagen van de werkgever is een belastbare bezoldiging voor de werknemer. Het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Luxemburg bepaalt dat de werknemersbezoldigingen in principe belastbaar zijn in de België (woonstaat van de werknemer) tenzij de werknemer effectief en uitsluitend in Luxemburg werkt (werkstaat). Indien de werknemer dus geheel of gedeeltelijk in België werkt dat zal hij de inkomstenbelasting op het voordeel niet kunnen ontwijken tenzij hij zijn reële beroepskosten bewijst en 0,15 € per woon-werk kilometer aftrekt zodat het belastbaar voordeel wordt gecompenseerd. Let wel, de kostenaftrek mag nooit hoger zijn dan het belastbaar voordeel eventueel verhoogd met de eigen bijdrage die de werknemer betaalt aan zijn werkgever voor de bedrijfswagen.

Zelfstandige bedrijfsleiders

Zelfstandige bedrijfsleiders die in België wonen en die een Luxemburgse vennootschap hebben moeten hun bedrijfswagen in principe inschrijven in België en de Belgische belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting betalen, ook al is de wagen reeds ingeschreven in het buitenland. Volgens het Europees Hof van Justitie zou dit echter in strijd zijn met het Europees vrij verkeer van zelfstandigen indien de bedrijfswagen niet bestemd is voor een duurzaam gebruik in België en daar feitelijk ook niet duurzaam mag worden gebruikt (HvJ 15 december 2005, de zaak Claude Nadin, Nadin-Lux SA en Jean-Pascal Durré).

 De fiscus aanvaardt nu eindelijk de beslissing van het Europees Hof van Justitie en heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd (Circulaire nr. Ci.A.41/627.535 dd. 10 juli 2013). De circulaire bepaalt dat thans ook zelfstandige bedrijfsleiders die een werkelijke beroepsactiviteit uitoefenen voor de Luxemburgse vennootschap en daarvoor bezoldigd worden, hun bedrijfswagen onder bepaalde voorwaarden niet moeten inschrijven in België en dus hun Luxemburgse nummerplaat mogen behouden. 

Een bedrijfswagen van de vennootschap is een belastbare bezoldiging voor de bedrijfsleider. Het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Luxemburg bepaalt dat de bedrijfsleidersbezoldigingen in principe belastbaar zijn in Luxemburg (indien de werkelijke zetel van de vennootschap daar gelegen is) tenzij de bedrijfsleider de dagelijkse werkzaamheden van leidinggevende aard van de Luxemburgse vennootschap heeft en hij geheel of gedeeltelijk in België werkt. Echter ook hier zal de zelfstandige bedrijfsleider zijn reële beroepskosten kunnen bewijzen en 0,15 € per woon-werk kilometer kunnen aftrekken om het belastbaar voordeel te compenseren. Let wel, de kostenaftrek mag nooit hoger zijn dan het belastbaar voordeel eventueel verhoogd met de eigen bijdrage die de bedrijfsleider betaalt aan zijn vennootschap voor de bedrijfswagen. 

Artikel bijgewerkt op 04/11/2014 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.