Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

Maak van uw successieplanning een succes!

Belangrijke hervormingen van het erfrecht creëren nieuwe mogelijkheden voor wie zijn vermogen en onderneming wil overlaten. Ook bestaande successieplanningen zullen onder de toepassing van de nieuwe wetgeving vallen, tenzij u hiervoor vóór 1 september 2018 de nodige stappen zet.


Hervorming van het erfrecht

De hervorming van het erfrecht is een onderdeel van de grondige vernieuwing van ons Burgerlijk Wetboek dat in essentie nog dateert van 1804. De wijzigingen maken het erfrecht ongetwijfeld moderner en meer aangepast aan de verschillende gezinssituaties van onze huidige samenleving. Ook voor ondernemers komen er nieuwe mogelijkheden om de regie van de overdracht beter in handen te houden. De nieuwe wet zal op 1 september 2018 in werking treden en van toepassing zijn op alle nalatenschappen die vanaf die datum openvallen.

Er kunnen evenwel nog belangrijke redenen zijn waarom u liever de oude wetgeving nog toegepast ziet op schenkingen of andere maatregelen die u in het verleden al genomen hebt. In dat geval heeft u nog de tijd tot 31 augustus 2018 om een notariële verklaring tot behoud af te leggen en op die manier de economische evenwichten die u waarschijnlijk voorzien heeft in uw nalatenschap nog te laten respecteren.


SBB-infosessies voor klanten

Die beslissing moet u zeker met kennis van zaken kunnen maken. Tijdens een nieuwe reeks van infosessies zetten we, exclusief voor onze klanten, de belangrijkste krachtlijnen van het nieuwe erfrecht op een rij en bespreken we welke ingrijpende wijzigingen en maatregelen in de wet opgenomen zijn.

Komen onder meer aan bod:

 1. De versoepeling van de erfrechtelijke reserve
 2. Afschaffing van de reserve van de ouders
 3. Een herziening van de inbreng en inkorting van giften
 4. De mogelijkheid tot het opmaken van globale en punctuele erfovereenkomsten
 5. De zin of onzin van een notariële verklaring tot behoud vóór 1 september 2018


Programma

 • 19u30  Onthaal
 • 20u00  Start van de uiteenzetting
 • 21u15  Afsluitende drink


Data en locaties

We nodigen u alvast van harte uit op onze gratis infosessie:

 • maandag 18 december: Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen
 • maandag 18 december: Aula Schaubroek, Stwg. Deinze 154, 9810 Nazareth
 • dinsdag 19 december: Xpo Meeting, Doorniksestwg. 216, 8500 Kortrijk
 • woensdag 20 december: Corda Campus, Kempische Stwg. 293, 3500 Hasselt


Inschrijven

De inschrijvingen voor deze infosessies zijn afgesloten.