Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Een planning die past als een maatpak

Als adviseur van de Vlaamse ondernemer heeft SBB alle troeven in handen om u optimaal te begeleiden bij uw vermogensdossier. Onze accountants begeleiden al meer dan 40 jaar bedrijfsleiders en vrije beroepen uit alle sectoren. Onze adviseurs successieplanning helpen u daarnaast bij uw belastingen, vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, deontologische voorschriften en andere aspecten die bij een goede regeling komen kijken. Als accountants en belastingconsulenten staan we bovendien garant voor een objectieve benadering. We verkopen geen bank- of verzekeringsproducten en promoten geen vastgoedactiviteiten. Zo werken we samen met u aan een regeling die u past als een maatpak.


Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend

Tijdens een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek gaan we na wat we voor u kunnen betekenen. U krijgt de kans om uw persoonlijke situatie toe te lichten en uw verwachtingen te schetsen. Elke situatie is immers anders. Uw successie is afhankelijk van de grootte van uw patrimonium, van uw burgerlijke staat en van uw familiale situatie. En vooral van de wensen die u zelf heeft: van de mensen die u (liever niet) wilt begunstigen, van diegenen die u wilt beschermen, enz.

We tekenen samen met u de toekomst uit. Tijdens dit gesprek krijgt u van ons een globaal overzicht van wat wij voor u kunnen realiseren. Daarnaast geven we u ook een raming van het kostenplaatje. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.


We maken een balans op van uw vermogen en persoonlijke wensen

In een tweede fase gaan we over tot het bekijken van uw gezinssituatie en het opmaken van een balans van uw vermogen. Daarbij maken we een analyse van de huidige situatie: huwelijks- of samenlevingscontract, schenkingen, testamenten, begunstigingsclausules verzekeringsproducten, overeenkomsten tussen erfgenamen, enz. Om over te kunnen gaan tot het uitwerken van een successieplanning, maken we ten slotte een overzicht van uw roerend en onroerend vermogen.

Op basis van een berekening van de verschuldigde erfenisrechten vandaag, zullen we oordelen of een successieplanning aangewezen is. Daarbij zullen we geen ingewikkelde fiscale constructies en structuren opzetten als die niet beantwoorden aan uw persoonlijke behoeften. Soms kan een kleine ingreep, zoals een wijziging van uw huwelijkscontract, al een grote besparing opleveren.
Uitschrijven van een advies

Vervolgens wordt een concreet en duidelijk advies op maat uitgewerkt. Indien bepaalde technieken van successieplanning worden geadviseerd, berekenen we ook de besparing die u hiermee kan realiseren.

We lichten u de verschillende mogelijkheden toe die beantwoorden aan uw persoonlijke behoeften, zoals:

  • Aanpassingen van het huwelijkscontract;
  • Het opmaken van een testament;
  • Het oprichten van een patrimoniumvennootschap;
  • Het schenken van onroerende of roerende goederen;
  • Legaat de residuo;
  • Het oprichten van een maatschap.

Begeleiding bij de uitvoering

Indien u de voorgestelde planning wenst uit te voeren, kunnen wij u hierbij volledig begeleiden.

Enerzijds kunnen wij de nodige clausules aanreiken voor huwelijkscontracten, testamenten, schenkingsaktes, enz. Anderzijds begeleiden wij u graag bij het contact met de notaris en andere dienstverleners, lezen wij de notariële aktes na, vragen wij de noodzakelijke attesten aan, enz.

Zo werken we samen met u aan een regeling die u past als een maatpak.

Bouwstenen voor een geslaagde successieplanning

Bouwstenen voor een geslaagde successieplanning

Een doordachte en tijdige planning is een eerste voorwaarde voor een geslaagde successieplanning.

Dat succes komt niet alleen tot uiting in het voortbestaan van uw zaak of vermogen. Het succes is ook meer dan het vermijden van torenhoge belastingen. Het succes zit vooral in blijvende sterke banden en goede relaties binnen uw familie.

In dit belangrijke domein wil SBB u als accountant en adviseur van de Vlaamse ondernemer optimaal begeleiden. Onze gespecialiseerde adviseurs successieplanning geven u feilloos raad op vlak van belastingen, vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, deontologische voorschriften én alle andere aspecten die bij een goede regeling komen kijken. Zij werken samen met u aan een regeling die past als een maatpak.

In deze gids krijgt u een goede kijk op wat er bij een optimale opvolgings- en successieplanning komt kijken.

Heeft u na het lezen nog vragen? Of wenst u een afspraak met een van onze adviseurs om uw persoonlijke situatie te laten bekijken? Aarzel niet om contact op te nemen met onze adviseurs successieplanning. We maken graag tijd voor u. Een eerste gesprek is bovendien altijd kosteloos.

Veel leesplezier!