Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

Uw levenswerk beschermen

Een bedrijf is een levenswerk, soms van meerdere generaties. Vaak weet men op voorhand aan wie men dat levenswerk wil doorgeven. Soms aan één of meerdere kinderen, soms aan anderen. Maar weet u precies wat u wenst? Wilt u het bedrijf verkopen of schenken? Wilt u zelf nog inkomsten behouden uit het bedrijf? Wilt u nog controle uitoefenen? Welke rol voorziet u voor de andere kinderen of familieleden? Zullen zij betrokken blijven bij het bedrijf? Hoe zult u ervoor zorgen dat zij niet te veel tussenkomen bij de dagelijkse activiteiten? Om uw plan in de praktijk uit te voeren, moet u veel vragen beantwoorden. 

 

Torenhoge belastingen vermijden

Wanneer een ondernemer komt te overlijden, moeten de erfgenamen en/of legatarissen successierechten betalen. De omvang van die successierechten hangt af van de grootte van hun erfdeel. Voor de langstlevende echtgenoot of kinderen die erven, kan het tarief oplopen tot maar liefst 27%. Meestal kunt u deze hoge successierechten vermijden. Als u er tijdig aan begint, vinden we samen zeker de formule die voldoet aan al uw wensen.

 

De familiebanden vrijwaren

Misschien willen u en uw partner elkaar optimaal beveiligen in geval van overlijden. Misschien wenst u dat uw partner op dat ogenblik zonder enig probleem de gezinswoning kan verkopen. Misschien wilt u uw vermogen inzetten om te kunnen voorzien in het levensonderhoud van een mindervalide kind. Misschien wenst u de regeling van uw successie af te stellen op uw een nieuw samengesteld gezin. Uw eigen wensen en uw familiale situatie bepalen hoe uw persoonlijke successieplanning eruit zal zien. Meer nog. Uw successieplanning bepaalt de relaties tussen uw familieleden wanneer u er niet meer bent. Ook hier genieten duidelijke beslissingen de voorkeur. Zowel voor u, als voor diegenen die na u komen.