Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Tabellen voor de waardering van vruchtgebruik eindelijk gepubliceerd

Gepubliceerd op 05-03-15

Met de wet van 22 mei 2014, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 13 juni 2014, werd er voor een deel een einde gesteld aan een reeds langlopende discussie, namelijk die van de waardering van het vruchtgebruik. Over deze waardering lopen de meningen sterk uiteen. Zo heeft men de keuze uit een aantal private tabellen, die jaarlijks worden geactualiseerd. Echter, de fiscus gebruikt dan weer een eigen tabel, een uit 1936, die te vinden is in art. 2.7.3.3.2 nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 21, III Waals en Brussels Wetboek successierechten).

Deze wet bepaalt de waarde van het vruchtgebruik bij de omzetting ervan in het kader van een nalatenschap. Vruchtgebruik is het recht om een goed van iemand anders te gebruiken en er de vruchten van te genieten. Vruchtgebruik ontstaat meestal na een overlijden, waarbij de langstlevende partner het vruchtgebruik op de nalatenschap krijgt, en de kinderen enkel de blote eigendom.

Als de blote eigendom naar de afstammelingen van de overledene gaat, kan zowel de langstlevende partner als een afstammeling, op elk moment eisen dat het vruchtgebruik geheel of gedeeltelijk wordt omgezet in volle eigendom, een geldsom of een lijfrente. Dit met uitzondering van de gezinswoning.

Een keer per jaar zal de minister van Justitie, normaal gezien tegen 1 juli, geactualiseerde tabellen publiceren. Vorig jaar is dat niet gebeurd.

De tabellen die vorige maand zijn gepubliceerd, zijn van toepassing vanaf 25 januari, de datum van inwerkingtreding van de wet.

De wet is niet verplicht van toepassing, maar vormt wel een goede leidraad voor de waardering van het vruchtgebruik.
Deze tabellen kunnen ook gebruikt worden in andere situaties. Men kan hierbij denken aan schenkingen in het kader van familiale regelingen, maar ook aan een koop-verkoop.

De praktijk zal uitwijzen wanneer, en in hoeverre, deze tabellen als nieuwe standaard zullen worden gebruikt. 

Bekijk het Belgisch Staatsblad hier.

 

Sonny

Sonny

adviseur successieplanning

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.