Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Schenking levensverzekering niet langer dubbel belast

Gepubliceerd op 15-11-16

We hebben u in een eerder bericht reeds geïnformeerd over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst betreffende het schenken van een levensverzekering.

In het verleden werd deze techniek vaak gebruikt als een efficiënt instrument om aan successieplanning te doen.

Neem het voorbeeld van een klassieke AAB-polis waarbij vader de verzekeringsnemer en verzekerd hoofd is en zijn zoon de begunstigde van deze polis. Op de uitkering die de zoon bij het overlijden van zijn vader ontvangt, is erfbelasting verschuldigd aangezien dit een kosteloos beding ten behoeve van een derde is.

Indien de vader echter voor zijn overlijden alle rechten van deze polis schenkt aan zijn zoon kon de vader in het verleden erfbelasting vermijden doordat er op die manier geen sprake meer was van een beding ten behoeve van een derde maar een beding ten behoeve van zichzelf. Op die manier kon men de toepassingsvoorwaarde van het desbetreffende artikel uit de Vlaamse Codex en vroegere wetboek successierechten vermijden.

Met de komst van de Vlaamse Belastingdienst werd dit echter anders beoordeeld en bleef toch erfbelasting verschuldigd op de uitkering bij overlijden zelfs indien er reeds schenkbelasting werd betaald. Dit standpunt kon op niet veel bijval rekenen in de rechtsleer vooral omdat het van toepassing werd geacht te zijn op alle overlijdens vanaf 1 maart 2016 en op die manier dus ook de verzekeringsgiften die reeds in het verleden gebeurd waren geviseerd werden.

Dit standpunt kwam dus neer op het heffen van een dubbele belasting met name schenkbelasting én erfbelasting. Assuralia, de vereniging van verzekeringsondernemingen stapte hiervoor zelfs naar de Raad van State om het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst te laten vernietigen.

Op vrijdag 14 oktober werd een voorstel van de minister van Financiën en Begroting goedgekeurd waardoor er definitief een einde wordt gemaakt aan deze onzekerheid inzake dubbele belasting bij een verzekeringsgift. Voortaan zal het bedrag waarop reeds schenkbelasting betaald werd, afgetrokken worden van het bedrag waarop men erfbelasting moet betalen. Enkel de meerwaarde dus het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de waarde van de polis op het ogenblik van de schenking zal nog belast worden.

Hiermee wordt dus een einde gemaakt aan de polemiek rond de schenking van een levensverzekering die reeds geruime tijd aansleept.

Aarzel niet onze specialisten te contacteren voor bijkomende informatie.

Hilde

Hilde

adviseur successieplanning

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.