Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuwe aangifteplicht voor uw buitenlandse rekening

Gepubliceerd op 04-07-15

Natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting dienen ieder jaar het bestaan van hun buitenlandse bankrekening aan te geven in hun belastingaangifte. Ook dit jaar zal de aangifte van een buitenlandse bankrekening dienen te gebeuren in de belastingaangifte voor inkomstenjaar 2014. Naast deze aangifteplicht zal de belastingplichtige ook de buitenlandse bankrekening dienen aan te geven bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (hierna het CAP).

U bent titularis van een buitenlandse rekening in het jaar 2014

Indien u (uw echtgenote of wettelijk samenwonende partner of één van uw minderjarige kinderen) titularis was van een buitenlandse rekening in het jaar 2014, dan zal u die rekening moeten aangeven in het vak XIV van de belastingaangifte voor inkomstenjaar 2014. Let wel, u zal uw belastingaangifte slechts mogen indienen bij de belastingadministratie indien u die buitenlandse rekening ook heeft aangegeven bij het CAP! U dient de buitenlandse rekening dus eerst aan te geven bij het CAP en dus uiterlijk op het ogenblik dat u uw belastingaangifte voor inkomstenjaar 2014 indient bij de belastingadministratie. Om die reden dient u in het vak XIV van de belastingaangifte ook te bevestigen dat de rekening is aangegeven bij het CAP door “Ja” aan te vinken naast de gegevens die u heeft aangegeven (i.e. identiteit van de titularis en het land waar de rekening is geopend).

U was titularis van een buitenlandse rekening in de jaren 2011, 2012 en/of 2013

Indien u (uw echtgenote of wettelijk samenwonende partner of één van uw minderjarige kinderen) titularis was van een buitenlandse rekening in de jaren 2011, 2012 en/of 2013, dan heeft u die buitenlandse rekening aangegeven in uw belastingaangifte voor het betreffende jaar. Indien die rekening niet meer zou bestaan en zou zijn afgesloten uiterlijk op 31 december 2013, dan dient u die rekening niet meer aan te geven in uw belastingaangifte voor inkomstenjaar 2014. Dient u die rekening dan ook niet aan te geven bij het CAP? Toch wel! De belastingadministratie heeft in de loop van de maand juni een brief gestuurd naar de belastingplichtigen die een rekening hebben aangegeven in hun aangifte voor inkomstenjaar 2011, 2012 en/of 2013. De brief nodigt de belastingplichtige uit om die buitenlandse rekening aan te geven bij het CAP. De aangifte dient te gebeuren binnen de 2 maanden tenzij die rekening nog zou bestaan in het jaar 2014 en u die rekening dus ook nog dient aan te geven in uw belastingaangifte voor inkomstenjaar 2014. Indien die rekening nog bestaat in het jaar 2014 dan bent u niet gebonden door de termijn van 2 maanden en moet u de aangifte bij het CAP doen uiterlijk op het ogenblik dat u uw belastingaangifte voor inkomstenjaar 2014 indient (i.e. 30 juni indien u uw aangifte op papier indient; 15 juli indien u uw aangifte elektronisch indient of 29 oktober indien u uw aangifte via een volmachthouder indient).

Opgelet, de fiscus heeft per vergissing ook brieven gestuurd naar heel wat belastingplichtigen die nooit een buitenlandse bankrekening hadden in de jaren 2011, 2012 en/of 2013. De fiscus heeft inmiddels bevestigd dat het gaat om een vergissing. Indien u dus zo'n brief heeft ontvangen en u bent nooit titularis geweest van een buitenlandse rekening, dan betreft dit een vergissing. U hoeft dan niets te ondernemen en u dient de brief dan ook niet te beantwoorden.

Hoe aangeven bij het CAP?

De aangifte bij het CAP kan zowel schriftelijk als elektronisch gebeuren.

Indien u de buitenlandse rekening schriftelijk wil aangeven bij het CAP, dan dient u het “standaardformulier” in te vullen en per post te versturen naar het volgende adres:

Nationale Bank van België
Centraal aanspreekpunt
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

Indien u de buitenlandse rekening elektronisch wil aangeven bij het CAP, dan kan u dit doen aan de hand van uw elektronische identiteitskaart via de volgende website: www.cappcc.be.

Wat aangeven bij het CAP?

In de aangifte bij het CAP moet u onder meer de volgende gegevens aangeven:

SBB Accountants & Adviseurs kan u verder adviseren of helpen bij het vervullen van al uw fiscale verplichtingen. Neem hiervoor gerust contact op met uw dichtstbijzijnde SBB kantoor.

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.