Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Kerst en Nieuwjaar: de tijd van de envelopjes

Gepubliceerd op 15-11-16

Kerstmis en Nieuwjaar staan weer voor de deur. Vele ouders en grootouders bereiden wellicht hun jaarlijkse envelopjes voor de kinderen en/of kleinkinderen voor.

Wanneer u als ouder of grootouder met Kerstmis een enveloppe geeft aan uw kind of kleinkind of een welbepaald bedrag naar hun rekening overschrijft, stelt zich de vraag of dit al dan niet een schenking is.

Ingeval het envelopje of de bankoverschrijving namelijk als een schenking beschouwd wordt, treden ook alle regels die van toepassing zijn op 'schenkingen' in werking. Zo zou u bijgevolg nog tot 3 jaar na de overhandiging van het envelopje of tot 3 jaar na de overschrijving moeten blijven leven, wil u vermijden dat het bedrag nog belast wordt in uw nalatenschap. Ook zouden bvb. de regels van inbreng en inkorting van toepassing zijn op de gift en zou u rekening dienen te houden met de omvang van de reserve van elk van uw kinderen.

Volgens de wet zijn deze envelopjes of overschrijvingen strikt gezien inderdaad schenkingen met alle gevolgen vandien. De gangbare praktijk is echter dat hiermee geen rekening wordt gehouden indien u bepaalde regels respecteert.

Om te verhinderen dat u een groot deel van uw vermogen in envelopjes overmaakt aan uw kinderen of kleinkinderen zonder rekening te hoeven houden met de schenkingsregels, hanteert onze fiscus namelijk enkele richtlijnen. De fiscus accepteert dat u per jaar 1% van uw totaal vermogen (zowel uw roerend als onroerend vermogen) kan vermaken als 'gelegenheidsgift'. 1% van uw totaal-vermogen maakt bijgevolg uw jaarlijks budget uit dat u kan gebruiken om 'gelegenheidsgiften' uit te voeren.

Om van een 'gelegenheidsgift' te kunnen spreken is het uiteraard van belang dat zulke gift wordt gedaan ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis: een verjaardag, een huwelijk, een communie, kerstmis,...Het is eveneens aanbevolen (ingeval u werkt met een bankoverschrijving) om deze bepaalde gelegenheid ook te vermelden als referentie bij de overschrijving van het bedrag naar uw kind/kleinkind/... en bijgevolg niet 'schenking' als referentie te vermelden.

Wie werkt met envelopjes moet er wel rekening mee houden dat er nooit meer dan 3000 EUR in cashgelden mag worden overgemaakt.

Aangezien het envelopje in deze omstandigheden door de fiscus niet als een schenking wordt beschouwd, moeten er noch formaliteiten vervuld worden, noch extra kosten gemaakt worden. Dit betekent ook dat er meer kan gegeven worden aan het ene kind dan aan het andere, zonder dat het kind dat minder heeft ontvangen hier later kan tegen protesteren. Zoals hoger aangegeven zijn de regels van schenkingen (inbreng, inkorting,...) namelijk niet van toepassing op gelegenheidsgeschenken.

Bouwstenen voor een geslaagde successieplanning

Bouwstenen voor een geslaagde successieplanning

Een doordachte en tijdige planning is een eerste voorwaarde voor een geslaagde successieplanning.

Dat succes komt niet alleen tot uiting in het voortbestaan van uw zaak of vermogen. Het succes is ook meer dan het vermijden van torenhoge belastingen. Het succes zit vooral in blijvende sterke banden en goede relaties binnen uw familie.

In dit belangrijke domein wil SBB u als accountant en adviseur van de Vlaamse ondernemer optimaal begeleiden. Onze gespecialiseerde adviseurs successieplanning geven u feilloos raad op vlak van belastingen, vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, deontologische voorschriften én alle andere aspecten die bij een goede regeling komen kijken. Zij werken samen met u aan een regeling die past als een maatpak.

In deze gids krijgt u een goede kijk op wat er bij een optimale opvolgings- en successieplanning komt kijken.

Heeft u na het lezen nog vragen? Of wenst u een afspraak met een van onze adviseurs om uw persoonlijke situatie te laten bekijken? Aarzel niet om contact op te nemen met onze adviseurs successieplanning. We maken graag tijd voor u. Een eerste gesprek is bovendien altijd kosteloos.

Veel leesplezier!

Silke

Silke

adviseur successie- en vastgoedplanning

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.