Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Fiscus vraagt oude getuigschriften van zorgverleners op!

Gepubliceerd op 13-02-17

De fiscus verplicht de zorgverleners om hun oude niet-gebruikte getuigschriften binnen te brengen bij hun lokale belastingcontrole.

Onder de zorgverleners behoren onder meer de volgende vrije beroepen ongeacht of die worden uitgeoefend in eigen naam of via een vennootschap:

Het bericht van de fiscus kan u hier lezen op de website van de FOD Financiën.

Vanaf 1 januari 2017 dient een zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp te gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt is afgelopen op 31 december 2016. Er is nog een tolerantieperiode van 6 maanden (tot 30 juni 2017) voorzien indien de patiënt zelf het getuigschrift aan zijn ziekenfonds bezorgt. De patiënt zal dan worden uitbetaald door zijn ziekenfonds maar de zorgverlener zal toch nog worden gecontacteerd door het Nationaal Intermutualistisch College om dit binnen de twee maanden te regulariseren. De tolerantieperiode tot 31 juni 2017 is niet van toepassing indien de zorgverlener zelf via papieren facturatie oude modellen van getuigschriften indient in het kader van de derdebetalersregeling.

Indien de zorgverlener nog oude niet-gebruikte modellen van getuigschriften heeft, dan moet hij ze binnenbrengen bij zijn bevoegde controlekantoor. De belastingadministratie zal dan onmiddellijk vaststellen dat de getuigschriften niet zijn gebruikt en een ontvangstmelding afgeven aan de zorgverlener. De ingeleverde getuigschriften zullen door de belastingadministratie worden vernietigd. De zorgverlener mag de oude getuigschriften in geen geval doorverkopen, doorgeven of terugsturen naar SPEOS/bpost of het RIZIV. Hij mag ze ook niet bij het papierafval gooien.  De zorgverleners kunnen hun bevoegde controlekantoor terugvinden:

Om de afgifte van de niet-gebruikte getuigschriften vlot te laten verlopen, raden wij de zorgverleners aan om een overzicht te maken van de niet-gebruikte nummers. Een nummer bestaat uit de laatste twee cijfers van het leveringsjaar gevolgd door:

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.