Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Esthetische chirurgie: vanaf 1 juli 2016 definitief verhoogd met 21% btw

Gepubliceerd op 04-03-16

De btw-vrijstelling voor medische prestaties werd vanaf 1 januari 2016 aangepast in die zin dat ze niet meer kan worden toegepast voor louter esthetische ingrepen. De vrijstelling werd ingeperkt voor artsen zowel als voor ziekenhuizen.

Gezien de laattijdige publicatie is er voorzien in een overgangsmaatregel waardoor de artsen en ziekenhuizen nog even uitstel hebben gekregen.

Esthetische ingrepen: geen vrijstelling meer

De ingrepen en behandelingen die geen therapeutisch of reconstructief doel hebben, waarbij vooral beoogd wordt het lichaamsuiterlijk van de patiënt om esthetische redenen te verbeteren, zal voortaan aan btw onderworpen zijn. De esthetische behandelingen die eveneens een therapeutisch of reconstructief doel hebben blijven wel vrijgesteld van btw. Wat ook nog vrijgesteld blijft, zijn de handelingen die tot doel hebben het verzorgen en genezen van ziekten of aangeboren afwijkingen.

Niet enkel de ingreep op zich wordt bedoeld, maar bijvoorbeeld ook de consultatie waarbij wordt bekeken of de patiënt de ingreep aankan of welke methode men zal toepassen. Ook alle voorafgaande behandelingen worden onderworpen aan btw. Alle onderzoeken of consultaties die specifiek worden verricht met het oog op de esthetische ingreep verliezen de btw-vrijstelling.

Ook de ziekenhuisverpleging en medische verzorging voor de patiënten die een esthetische ingreep hebben ondergaan, zullen met btw worden bezwaard.

Concreet kan gesteld worden dat de prestatie aan btw moet onderworpen worden wanneer de ingreep en behandeling niet is opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur of, wanneer ze er toch in opgenomen is, niet in aanmerking komt voor terugbetaling door de ziekteverzekering.

Door artsen en ziekenhuizen

Enkel de artsen en ziekenhuizen die de esthetische behandelingen uitvoeren en de nazorg verzorgen, zullen btw moeten aanrekenen. Orthodontie blijft nog steeds vrijgesteld van btw, zelfs wanneer deze enkel een esthetisch karakter zouden hebben. Ook de naverzorging door een verpleegkundige aan huis blijft onder de vrijstelling vallen. Wanneer een verpleegster de patiënt echter in het ziekenhuis verzorgt, zal wel btw moeten worden aangerekend.

Dit heeft tot gevolg dat de artsen die voorheen vrijgesteld btw-plichtige waren, gemengd btw-plichtige worden. Dit heeft zijn gevolgen voor wat betreft de btw-formaliteiten die moeten worden voldaan (bv. indiening aanvraag btw-registratie of wijziging van de btw-identificatie, indiening btw-aangiften en jaarlijkse klantenlisting, ...).

Overgangsmaatregel

In eerste instantie waren de nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2016. Gezien de laattijdige publicatie van de nieuwe regels en de praktische impact ervan heeft de btw-administratie, na overleg met de sector, besloten te voorzien in een bijzondere overgangsmaatregel.

De artsen, doktersvennootschappen, ziekenhuizen en privéklinieken hebben de tijd om hun aanvraag tot btw-identificatie (604A) of wijziging van btw-identificatie (604B) in te dienen uiterlijk 31 maart 2016. Een btw-nummer zal sowieso pas vanaf 1 april 2016 worden geactiveerd.

Bovendien blijven de handelingen nog vrijgesteld van btw op voorwaarde dat:

De datum waarop deze handelingen worden betaald, heeft geen invloed op deze overgangsmaatregel.

Bovendien mogen de handelingen die worden verricht vanaf 1 maart 2016 (dus de laatste maand van het eerste kwartaal) en die aan btw zouden zijn onderworpen, worden aangegeven uiterlijk in de btw-aangifte van juni 2016 (maandaangevers) of van hen tweede kwartaal 2016 (kwartaalaangevers). Er zal geen boete worden opgelegd wegens laattijdig aangeven van de handelingen.

Kleine ondernemingsregeling

Mogelijks komt de arts of het ziekenhuis in aanmerking voor de toepassing van de "kleine ondernemingsregeling". Wanneer de omzet uit de aan btw onderworpen esthetische ingrepen maximum 25.000 euro per jaar bedraagt, kan men voor deze vereenvoudigingregeling opteren. Men moet deze dan wel aanvragen bij zijn lokale btw-controlekantoor.

De btw-formaliteiten worden onder deze regeling beperkt. Er dient dan geen btw worden aangerekend en evenmin moeten periodieke btw-aangiften worden ingediend.

Verder is het nog wachten op de bijkomende verduidelijkingen door de btw-administratie.

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw lokale SBB-consulent.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.