Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vlaamse Regering akkoord over afschaffing beroepskennis voor hele reeks beroepen

 

In maart kwam de Vlaamse Regering tot een princiepsakkoord over de afschaffing van de gereglementeerde beroepen. Voor heel wat activiteiten, met uitzondering van de bouwberoepen, zal binnenkort geen beroepskennis meer bewezen moeten worden. De verwachting is dat ten laatste op 1 januari 2018 de afschaffing een feit is.

Waarover gaat het?

Volgens de vestigingswetgeving, zoals die momenteel in Vlaanderen van toepassing is, moet elke kmo, natuurlijke persoon of rechtspersoon die een handelsactiviteit wenst uit te oefenen, de nodige ondernemersvaardigheden bewijzen, zijnde basiskennis bedrijfsbeheer en in het geval van een gereglementeerd beroep een specifieke beroepsbekwaamheid. Dat is in tegenstrijd met Europese regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in elke lidstaat. Een aantal gereglementeerde beroepen zullen daarom afgeschaft worden.

Concreet zal het niet meer nodig zijn een specifiek diploma of praktijkervaring voor te leggen wanneer je start met een van de volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagist, carrossier en fietsenmaker.

De bouwsector, het beroep van koeltechnicus en elektrotechniek blijven nog wel gereglementeerd. Ook de basiskennis bedrijfsbeheer blijft voorlopig bestaan.

Vanaf wanneer?

Nu de beslissing genomen is, moet de volledige wetgevende procedure nog doorlopen worden. De streefdatum voor de afschaffing van de opgesomde ondernemersvaardigheden is 1 januari 2018.

Het is nog niet bekend of de Vlaamse Overheid in een overgangsregeling zal voorzien. Dit betekent dat tot nader bericht de huidige vestigingswetgeving van kracht blijft.

Meer informatie?

Het persbericht van minister Muyters kun je hier downloaden.

We volgen de evolutie van dit dossier op en houden je op de hoogte. Heb je nu al vragen over de afschaffing van de vestigingswet? Neem dan contact op met het SBB-kantoor in je buurt.