Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Zijn meerwaarden op aandelen altijd belastingvrij?

Gepubliceerd op 12-12-14

Door de recente politieke wil voor een ‘tax shift’ en de recente gemedetiatiseerde belastingvrije overname van Omegha Pharma, staat de fiscale vrijstelling van meerwaarden op aandelen zwaar onder druk. De vrijstelling heeft tot doel een dubbele belasting te vermijden maar bevordert ook het openstellen van het kapitaal van een vennootschap voor overnames en dus ook voor groei. Maar zijn de meerwaarden op aandelen vandaag dan altijd vrijgesteld in de inkomstenbelastingen?

Personenbelasting

Belastingvrij tenzij speculatief
Een particulier die meerwaarden realiseert op aandelen is in de regel niet belastbaar op de gerealiseerde meerwaarden op voorwaarde dat de verrichting kadert binnen een normaal beheer van zijn privé vermogen. De verrichting mag dus geen speculatief karakter hebben.

Belastbaar bij verkoop aanmerkelijk belang
Let wel, indien een particulier zijn aandelen in een Belgische vennootschap waarin hij (en zijn familie) een participatie heeft van meer dan 25% verkoopt, dan is de meerwaarde belastbaar indien de koper een rechtspersoon is die buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd. Dit is de zgn meerwaardetaxatie voor de verkoop van een aanmerkelijk belang. Het belastingtarief op de meerwaarde bedraagt 16,5%.

Vennootschapsbelasting

KMO of grote vennootschap?
Het onderscheid tussen een KMO en een grote vennootschap is belangrijk om het belastingregime voor de meerwaardetaxatie op aandelen te bepalen. Een kleine vennootschap of een KMO is een vennootschap die voor het laatste en het voorlaatste boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt: 

Een grote vennootschap is dus een vennootschap die voor het laatste en het voorlaatste boekjaar, minstens twee van de criteria overschrijdt. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal berekend op geconsolideerde basis.

Meerwaarden op exotische aandelen:
Vennootschappen (zowel KMO als grote vennootschappen) die meerwaarden realiseren op exotische aandelen zijn belastbaar op de gerealiseerde meerwaarden. Exotische aandelen zijn aandelen in een (buitenlandse) vennootschap die niet onderworpen is aan een gelijkaardige belasting als de Belgische vennootschapsbelasting of onderworpen is aan een belastingregime dat aanzienlijk gunstiger is dan in België. Een “aanzienlijk gunstiger belastingregime” is een belastingregime in een niet-EU land waar het nominaal belastingtarief of het tarief dat met de werkelijk belastingdruk overeenstemt lager is dan 15%. Het zijn vennootschappen die gelegen zijn in bijvoorbeeld de Cookeilanden, Jersey, Panama enz. De meerwaarden op dergelijke participaties worden belast aan het gewone belastingtarief in de vennootschapsbelasting (33,99% of het zgn verlaagd tarief).

Meerwaarden op niet-exotische aandelen:
Meerwaarden die Belgische vennootschappen (zowel KMO als grote vennootschappen) realiseren op aandelen die ze voor minder dan 1 jaar in volle eigendom hebben op het ogenblik van de verkoop, zijn belastbaar aan het tarief van 25,75%. Meerwaarden die KMO’s realiseren op aandelen die ze voor meer dan 1 jaar in volle eigendom hebben op het ogenblik van de verkoop, zijn niet belastbaar. Er is geen vereiste van een minimale participatie om te kunnen genieten van de belastingvrijstelling. De fiscale vrijstelling in de vennootschapsbelasting van meerwaarden op niet-exotische aandelen is dus afhankelijk van het bezit in volle eigendom gedurende minstens 1 jaar. Let wel, grote vennootschappen die sedert aanslagjaar 2014 meerwaarden realiseren op aandelen die ze voor meer dan 1 jaar in volle eigendom hebben op het ogenblik van de verkoop, worden op die meerwaarden belast aan 0,412%.

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.