Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wat als uw uitgaven hoger zijn dan uw aangegeven inkomsten?

Gepubliceerd op 17-08-16

Een verwittigde belastingplichtige is er meer waard... zeker indien het gaat om zgn fiscale indiciaire controles. Een indiciaire controle wordt in de praktijk geregeld gebruikt door de fiscus. Tijdens zo een controle maakt de fiscus een balans tussen de uitgaven en inkomsten van de belastingplichtige. Indien er meer uitgaven zijn dan inkomsten dan dient de belastingplichtige het 'indiciair tekort' te verklaren...indien het tekort niet kan worden verklaard dan kan dit zware gevolgen hebben. Hierna een woordje uitleg.

Wat is een indiciair tekort?

Stel dat u in een bepaald jaar 50.000 euro inkomsten aangeeft in uw belastingaangifte. De fiscus weet echter via verschillende bronnen (facebook, informatie van derden, ...) dat u in dat jaar een nieuwe privé wagen heeft gekocht van 100.000 euro. Het verschil tussen uw inkomsten en uitgaven in dat jaar bedraagt dus 50.000 euro. U heeft dus een indiciair tekort van 50.000 euro dat u moet kunnen verklaren.

Verklaring van het indiciair tekort

U kan het tekort verklaren door bijvoorbeeld aan te tonen dat u een krediet heeft aangegaan voor de aankoop van de wagen. U kan het tekort ook verklaren door aan te tonen dat u de wagen heeft gekocht met uw privé spaargelden. Indien u het tekort verantwoord met een schenking van een familielid of kennis, dan dient u steeds na te kijken of er in hoofde van de schenker zelf geen sprake is van een indiciair tekort. Een persoon die u 100.000 euro schenkt voor de aankoop van een wagen hoewel de schenker minder aangeeft in zijn belastingaangifte zal immers in zijn hoofde ook een indiciair tekort veroorzaken. De fiscus zal dan in de praktijk ook zijn dossier controleren...

Indiciair tekort kan niet worden verklaard

Indien het indiciair tekort niet kan worden verklaard met legale inkomsten of kapitalen, dan kan de fiscus het tekort beschouwen als een "aanwijzing van fraude" (arrest van het Hof van Cassatie dd. 7 april 2016 en Parl. St. Kamer 2010-11, stuk 1208/7, 14). Een aanwijzing van fraude is nog geen bewijs van fraude maar het geeft de fiscus wel het recht om uw fiscale toestand van de laatste zeven aanslagjaren te onderzoeken en om u eventueel bijkomend te gaan belasten indien er tijdens het onderzoek bepaalde zaken naar boven komen... een ander nadelig gevolg is dat de fiscus toegang heeft tot al uw financiële rekeningen, inclusief uw zuivere privé bankrekeningen! De fiscus mag dus de rekeninguittreksels vragen van al uw financiële rekeningen. Indien u niet zou meewerken aan het onderzoek (of indien u bepaalde rekeningen achterhoudt), dan kan de fiscus volgens een bepaalde procedure de financiële rekeningen opvragen bij het zgn CAP (Centraal Aanspreekpunt) binnen de Nationale Bank van België (NBB). Het CAP is een centraal register waar al uw financiële rekeningen zijn geregistreerd...
 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.