Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wanneer speelt het progressievoorbehoud bij schenkingen?

Gepubliceerd op 15-07-16

Schenkingen van roerende goederen zijn in het Vlaams Gewest - indien u de schenking laat registreren - onderworpen aan vaste tarieven, namelijk 3% of 7%.

Schenkingen van onroerende goederen daarentegen, worden belast aan progressieve tarieven. Dit wil zeggen dat u in een hogere belastingschijf terecht komt, naarmate de waarde van het geschonken goed stijgt. De belasting van de schenking gebeurt dus aan de hand van belastingschijven die gekoppeld zijn aan een belastingtarief.

Aangezien u in een hogere belastingschijf terecht komt naarmate de waarde van het geschonken goed hoger wordt, opteren vele mensen ervoor om te schenken in schijven. Op deze manier kan telkens die waarde van een onroerend goed geschonken worden die belast wordt in één van de laagste belastingschijven voor onroerende schenkingen. Het goed wordt in zo veel opeenvolgende fases geschonken totdat de volledige waarde van het goed werd geschonken. Het opeenvolgend schenken wordt echter beperkt door het zogenaamd 'progressievoorbehoud'.

Het progressievoorbehoud komt voor in twee gevallen, namelijk enerzijds bij opeenvolgende schenkingen van onroerende goederen binnen de 3 jaar en anderzijds bij overlijden van de schenker binnen de 3 jaar na de onroerende schenking.

Zo worden opeenvolgende schenkingen van onroerende goederen die gebeuren tussen dezelfde partijen en dit binnen een periode van 3 jaar, door de fiscus geacht dezelfde schenking te zijn. De eerste schenking zal niet opnieuw worden belast, maar de waarde van de eerste schenking zal bijgeteld worden bij de waarde van de tweede schenking om de belastbare grondslag van de tweede schenking te bepalen. Op deze manier wordt de tweede schenking veelal automatisch in een hogere belastingschijf getaxeerd. Op deze manier wordt een opduweffect gecreëerd, hetgeen 'progressievoorbehoud' wordt genoemd.

Het progressievoorbehoud is eveneens van toepassing ingeval de schenker overlijdt binnen de 3 jaar na de onroerende schenking. In dit geval wordt de waarde van het geschonken goed fictief bij de nalatenschap geteld waardoor er een opduweffect is in de erfbelasting.

Het opduweffect is niet altijd van toepassing. Het progressievoorbehoud is namelijk enkel van toepassing voor schenkingen van onroerende goederen die plaats vinden binnen een termijn van 3 jaar tussen dezelfde partijen. Bij roerende schenkingen is er geen progressievoorbehoud van toepassing. Bovendien speelt het progressievoorbehoud enkel ingeval er zich nog meerdere onroerende goederen in de nalatenschap bevinden. De waarde van het geschonken onroerende goed kan namelijk maar fictief bij de waarde van een ander onroerend goed worden gevoegd indien er zich nog andere onroerende goederen in de nalatenschap bevinden.

Silke

Silke

adviseur successie- en vastgoedplanning

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.