Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vraag tijdig uw buitenlandse btw van 2013 terug!

Gepubliceerd op 23-09-14

Het is niet ondenkbaar dat Belgische ondernemingen in een andere lidstaat van de EU, dus een lidstaat waar ze niet gevestigd zijn of geen btw-nummer van hebben, btw betalen op hun aankopen. Het gaat dan bijvoorbeeld over hotel- en restaurantkosten, deelnamekosten aan beurzen, benzinekosten...

Wanneer het gaat om beroepsmatige kosten, dan kan de in het buitenland betaalde btw eventueel in aanmerking komen voor teruggave, net zoals het geval is voor de btw die in België wordt aangerekend. Het verschil is wel dat de Belgische btw kan worden teruggevraagd via de Belgische btw-aangifte. Wanneer men in het buitenland geen btw-nummer heeft en daar dan ook geen btw-aangiften indient, zal de btw moeten worden teruggevraagd via een bijzondere procedure.

De aanvraag gebeurt volledig elektronisch via de lidstaat waar men is gevestigd. Belgische ondernemingen moeten hun verzoek tot teruggave doen via "Internvat- VatRefund".

Let er wel op dat de aanvraag tot btw-teruggave tijdig gebeurt. De aanvraag moet jaarlijks gebeuren uiterlijk vόόr 30 september van het jaar volgend op het jaar van uitgaven. Voor facturen met buitenlandse btw die dateren van 2013, heeft u dan ook tot 30 september 2014 om een teruggaafverzoek in te dienen. Een laattijdig ingediend teruggaafverzoek wordt resoluut geweigerd.

De lidstaat die de aanvraag ontvangt, stuurt ze vervolgens door naar de lidstaat waarop de teruggave betrekking heeft. Deze lidstaat heeft vervolgens 4 maand de tijd om een beslissing te nemen. Ze hebben wel de mogelijkheid om bijkomende inlichtingen te vragen aan de aanvrager. Eens de beslissing is genomen, wordt het btw-bedrag binnen de 10 werkdagen terugbetaald.

Het is de lidstaat waarop het btw-bedrag betrekking heeft die oordeelt over de teruggave. Men zal dus concreet nakijken of de leverancier of dienstverrichter wel degelijk de buitenlandse btw had mogen aanrekenen op de factuur. Bovendien zijn er in dit lidstaat mogelijks ook beperkingen op het recht op aftrek. In België is er bijvoorbeeld een maximum recht op btw-aftrek van 50% voor autokosten of is er maar in een beperkt aantal gevallen btw-teruggave voor wat betreft hotel- en restaurantkosten. Deze regels kunnen variëren lidstaat per lidstaat en worden dan ook lokaal beoordeeld.

 

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.