Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

U neemt een handelszaak over? Let op voor de fiscale en sociale schulden van uw overlater!

Gepubliceerd op 24-07-15

Als overnemer van een handelsfonds kunt u samen met de overdrager hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de belastings- en sociale schulden die de overdrager nog heeft bij de BTW, de fiscus, de RSZ en de sociale zekerheid der zelfstandigen. Met andere woorden, u wordt dus mede aansprakelijk voor deze schulden. Gelukkig is er een mogelijkheid voorzien die ervoor zorgt dat u dit kunt vermijden.

Welke invorderingswaarborgen heeft de overheid ?

Zowel de fiscus, de RSZ, de BTW en de sociale zekerheid der zelfstandigen (hierna: administraties) willen vermijden dat hun schuldenaars hun zaak zouden overdragen zonder eerst hun schuld te hebben voldaan. Hiertoe werden twee specifieke “invorderingswaarborgen” voorzien:

  1. Periode van niet-tegenstelbaarheid
    De overdracht van de zaak zal slechts tegenstelbaar zijn aan de administraties vanaf de tweede maand die volgt op deze waarin de overeenkomst tot overdracht van de zaak hen ter kennis werd gebracht. Zolang de overdracht niet tegenstelbaar is kunnen deze instanties handelen alsof er nooit een overdracht geweest is. Zij kunnen bijvoorbeeld beslag leggen op de goederen van de overdrager, ook al is het handelsfonds reeds overgegaan in uw handen.
  2. Hoofdelijke aansprakelijkheid
    Na deze periode van niet-tegenstelbaarheid bent u als overnemer (in beperkte mate) hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van de onbetaalde sociale schulden en belastingschulden. Slechts in beperkte mate aangezien uw aansprakelijkheid niet het volledige bedrag van de schulden betreft, maar wettelijk beperkt wordt tot: 
    • het bedrag van overnameprijs  
    • het bedrag dat door u is betaald vóór het verstrijken van de periode van niet-tegenstelbaarheid

Welke overnames worden beoogd?

De regeling is enkel van toepassing indien het de overdracht van een geheel van goederen betreft die is samengesteld uit onder meer elementen die het behoud van de clientèle mogelijk maken en die worden aangewend voor de uitoefening van uw handelszaak.

Dit betekent echter niet dat alle activa moeten worden overgenomen. Zolang het maar om een economische eenheid gaat waarmee u onmiddellijk de exploitatie van de zaak kan verderzetten.

Hoe vermijdt u de niet-tegenstelbaarheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid?

De niet-tegenstelbaarheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid als overnemer kunt u volledig vermijden indien u bij de overnameovereenkomst de nodige certificaten voegt waaruit blijkt dat de overdrager geen openstaande schulden heeft en dat in zijn hoofde geen controle lopende of aangekondigd is. Wanneer de overdrager bij de ondertekening van de overeenkomst niet kan bewijzen dat hij geen fiscale of sociale schulden heeft, doet u er goed aan de overnameprijs pas te betalen nadat de overdracht tegenstelbaar is aan de administraties.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.