Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Renoveren aan 6% btw? Opgelet voor de verstrengde ouderdomsvoorwaarde vanaf 2016

Gepubliceerd op 23-06-15

Wenst men in de nabije toekomst werken te laten uitvoeren aan zijn woning, houdt men er best rekening mee dat één van de voorwaarden om van het verlaagd btw-tarief van 6% btw te kunnen genieten vanaf 1 januari 2016 zal wijzigen. Vanaf die datum moet de woning namelijk 10 jaar oud zijn in plaats van 5 jaar.

 

Wanneer renovatiewerken worden uitgevoerd aan een woning kan de aannemer zijn factuur met 6% btw opmaken, tenminste wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan.

 Samenvattend kan gesteld worden dat het moet gaan:

Vanaf 1 januari 2016 zal het verlaagd btw-tarief van 6% slechts kunnen toegepast worden bij werken aan woningen die 10 jaar oud zijn.

 De btw-administratie bepaalt de ouderdom van de woning door de eerste ingebruikname. Dat is de datum waarop de woning voor de eerste maal bewoond werd.

Eenvoudigheidshalve is deze voorwaarde reeds vervuld vanaf het vijfde (en vanaf 2016 vanaf het tiende) kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de woning voor het eerst in gebruik werd genomen. Men laat bijvoorbeeld in 2015 een herstelling aan zijn privéwoning uitvoeren. Die herstelling komt slechts in aanmerking voor de toepassing van het tarief van 6 % als de woning voor het eerst in gebruik werd genomen vόόr 1 januari 2011.

Dit betekent dat wanneer de werken worden uitgevoerd in 2016, de woning in gebruik moet zijn genomen vόόr 2007 om nog van 6% btw te kunnen genieten. Is de woning echter in de loop van 2008 of 2009 in gebruik genomen, zal de factuur moeten worden opgemaakt aan het 21% btw-tarief, tenzij de werken nog volledig plaatsvinden in 2015.

Maar, de ouderdom van de woning is één aspect in dit verband. Wat ook van belang is voor de toepassing van de voorwaarden van het verlaagd btw-tarief zijn de zogenaamde regels van de opeisbaarheid. Wanneer de btw opeisbaar wordt in 2015, zijn de oude regels van toepassing, in dit geval de 5 jarige ouderdomstermijn. Wanneer de btw echter opeisbaar wordt in 2016, zijn de nieuwe regels van toepassing, met name de 10 jarige ouderdomstermijn. Dit staat los van het feit wanneer de werken effectief worden uitgevoerd of wanneer de offerte werd opgemaakt of voor akkoord werd ondertekend.

De btw wordt, in het kader van een dienstprestatie, opeisbaar (1) wanneer de dienstverrichter een (gedeeltelijke) betaling ontvangt of (2) wanneer de dienst is voltooid. Het ogenblik dat eerst komt in de tijd zal de btw “opeisbaar” maken en zal bepalen welke regeling, de nieuwe of de oude, van toepassing zal zijn.

Dit betekent concreet dat wanneer de werken zouden aanvangen in 2015 en worden voltooid in 2016, de btw opeisbaar wordt in 2016. in dat geval moet de woning minstens 10 jaar oud zijn om van het verlaagd btw-tarief te kunnen genieten. Uiteraard in de veronderstelling dat er nog geen voorschot werd betaald in de loop van 2015.

Dit betekent ook dat wanneer de factuur en de betaling plaatsvinden in 2016, maar de werken effectief werden voltooid in 2015, er rekening mag worden gehouden met de 5 jarige termijn.

Het is dan ook niet onbelangrijk om duidelijke afspraken te maken met de aannemer omtrent de datum van beëindiging van de werken. Wanneer de aannemer vertragingen zou oplopen waardoor de werken pas in 2016 worden beëindigd, terwijl de afspraak was dat de werken in 2015 werden voltooid, betekent dit een extra btw-kost van 15%.

Het betalen van een voorschot in de loop van 2015 kan er weliswaar voor zorgen dat de "oude" regels nog kunnen worden toegepast voor wat betreft deze betaling. Maar, te verwachten valt dat de btw-administratiedit niet zal aanvaarden wanneer men de gehele werken zal betalen in 2015.

De Administratie heeft reeds aangekondigd om in de loop van 2015 nog de nodige toelichting te geven omtrent de overgangsmaatregelen.

 

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.