Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Post op uw adres dat niet voor u bestemd is?

Gepubliceerd op 08-07-15

Gebeurt het wel eens dat u briefwisseling ontvangt die bestemd is voor een onderneming die haar maatschappelijke zetel op uw adres heeft staan zonder dat u dit wist? Onderstaand artikel licht toe hoe u dit probleem kosteloos kan aanpakken.

Ondernemingen hebben de verplichting om het adres van hun maatschappelijke zetel en eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld na een verhuizing) te publiceren. Indien zij dit al dan niet opzettelijk zou vergeten, kan dit soms vergaande gevolgen hebben voor u als nieuwe bewoner van dat adres. Derden, bijvoorbeeld schuldeisers, denken immers op basis van de ‘achterhaalde’ publicatie dat de onderneming nog steeds op uw adres gevestigd is.

De wet voorziet dat u als belanghebbende derde bij de Kruispuntbank van Ondernemingen de rechtzetting van een onjuist gegeven kan aanvragen. Vervolgens kan de beheersdienst van de Kruispunt van Ondernemingen een onderzoek starten om na te gaan wat de oorzaak is van het probleem. Wanneer het onjuist adres het gevolg is van het niet vervullen van een publicatieformaliteit, verzoekt de beheersdienst de onderneming over te gaan tot wijziging van haar gegevens bij de dienst die door de beheersdienst in de brief wordt vermeld. De onderneming beschikt bijgevolg over een termijn van 30 dagen om hiervoor het nodige te doen. Indien geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek, gaat de beheersdienst over tot de doorhaling van ambtswege van de onjuiste gegevens. Die doorhaling gebeurt op basis van een vonnis of arrest, een onderzoeksverslag of een proces-verbaal opgemaakt door een politieambtenaar van de lokale politie of door een ambtenaar gemandateerd door een dienst die de onjuistheid van het gegeven vaststelt. Concreet betekent dit dat administraties en gerechtsdeurwaarders geen post meer zullen achterlaten op het doorgehaald adres.

Dit proces duurt doorgaans enkele weken tot maanden. U zelf kan dit proces versnellen door alvast op eigen initiatief uw wijkagent te contacteren met de vraag een verslag ter plaatste te komen opmaken waarin hij bevestigt dat de onderneming daar niet meer gevestigd is. Vervolgens kan u dit verslag overmaken aan de Kruispunt van Ondernemingen die uw vraag verder zal afhandelen.

 

 

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.