Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Pop-up stores in Vlaanderen hebben vanaf 1 september een aangepast huurregime

Gepubliceerd op 01-09-16

Het nieuwe decreet “houdende huur van korte duur van handel en ambacht” (het zogenaamde "pop-updecreet") voorziet een wettelijk kader voor huurovereenkomsten voor een duur van minder dan één jaar. Met dit wettelijk kader hebben huurder en verhuurder nu de garantie dat de overeenkomst niet kan worden gekwalificeerd als een handelshuurovereenkomst. We overlopen hierna enkele krachtlijnen van het decreet.

I. De korte duur

De huurtermijn moet minder dan één jaar bedragen hetgeen duidelijk in de overeenkomst moet worden gestipuleerd. Meerdere opeenvolgende huurovereenkomsten zijn mogelijk, zolang de totale duur van de huur de termijn van één jaar maar niet overstijgt. Van zodra de termijn van één jaar wordt bereikt, zal de overeenkomst immers als een “klassieke” handelshuurovereenkomst beschouwd worden en zal ze geacht worden te zijn aangegaan voor een periode van negen jaar.

II. Soepele opzeg voor de huurder

Verder voorziet het decreet in nieuwe regels over soepele opzeggingsmogelijkheden. De huurder kan te allen tijde de huur beëindigen, mits hij een maand van tevoren opzegt via een gerechtsdeurwaardersexploot of een ter post aangetekende brief. Deze mogelijkheid is niet voorzien voor de verhuurder. Uiteraard kunnen partijen ook onderling beslissen om de huur op te zeggen. op voorwaarde dat hun akkoord schriftelijk wordt vastgelegd. De huurder heeft geen recht op een vergoeding bij de beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

III. Verbod overdracht van huur en onderhuur

De overdracht van huur en onderhuur zijn verboden. Hiervan kan tijdens de overeenkomst in onderling akkoord worden afgeweken.

IV. Veranderingswerken

Het nieuw decreet bepaalt daarnaast wat de gevolgen zijn indien de huurder bepaalde werken voor zijn handelszaak uitvoert. De huurder heeft recht om alle werken uit te voeren die dienstig zijn voor zijn handelszaak, tenzij dit schriftelijk werd uitgesloten. De kosten van de werken mogen daarbij niet meer bedragen dan een jaar huur. De verhuurder moet vóór de aanvang van de werken schriftelijk in kennis worden gesteld.

De toekomst zal uitwijzen of het decreet een stimulerende invloed zal hebben op het opstarten van tijdelijke handelszaken. In elk geval biedt het decreet grotere rechtszekerheid waardoor de bestaande oplossingen op basis van de constructie van bezetting ter bede en het gemeen huurrecht niet langer zullen moeten worden toegepast.

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.