Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuwe verlaagde schenkingsrechten voor onroerende goederen

Gepubliceerd op 08-06-15

De schenkingsrechten voor onroerend goederen in Vlaanderen zijn hoog, zeer hoog zelfs. Indien u schenkt aan uw partner of kinderen, kunnen deze rechten oplopen tot 30% van de waarde van het geschonken goed. Bij een schenking aan derden, bedraagt het toptarief zelfs 80%.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het aantal schenkingen van onroerende goederen relatief beperkt is. De hoogte van de progressieve tarieven speelt daarbij zeker een rol. Door de lagere tarieven in de erfbelasting en de opsplitsing van de bij de berekening van roerend en onroerend vermogen in rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden, is het dikwijls voordeliger om niet vooraf te schenken maar te laten vererven.

De Vlaamse regering had daarom reeds eerder aangekondigd dat zij werk zou maken van de vereenvoudiging en verlaging van de schenkingsrechten voor onroerende goederen. Naar aanleiding van de tweede begrotingscontrole 2015 zal zij uitvoering geven aan die belofte.

In het ontwerp van decreet dat thans voorligt, worden de gewone tarieven van de schenkbelasting voor onroerende goederen zullen worden vereenvoudigd en verlaagd. Van de huidige negen tariefschalen, zouden er nog vier overblijven. Bovendien zal er nog slechts een onderscheid worden gemaakt tussen schenkingen aan partners en in rechte lijn enerzijds en schenkingen aan alle andere personen anderzijds. Voor beide groepen zullen de schenkingsrechten evenwel gevoelig worden verlaagd en afgetopt op respectievelijk 27% en 40%.

Daarnaast is er een bijkomende verlaging voorzien voor de begiftigde die energiebesparende werken aan het geschonken goed zal uitvoeren. Het gaat onder meer om de plaatsing van dak-, zoldervloer- of spouwmuurisolatie. Op het moment van de schenking wordt dan het gewone tarief van de schenkbelasting geheven. Wanneer de begiftigde later door middel van facturen voor een minimumbedrag van 10.000 euro (excl. BTW) kan aantonen dat er energiebesparende werken werden uitgevoerd, kan de terugbetaling van het verschil tussen het eerder geheven gewone tarief en het verlaagde tarief worden gevraagd. De werken moeten wel uitgevoerd zijn door een aannemer, die bovendien attesteert dat de uitgevoerde werken beantwoorden aan de omschrijvingen van het Energiebesluit van 19 november 2010, en dit binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de akte van schenking.

Een gelijkaardige werkwijze zou worden voorzien wanneer de begiftigde bereid is om het geschonken goed na de datum van de schenking te verhuren voor een periode van minimum 9 jaar. Aangezien het de bedoeling is om zo de private huurmarkt te versterken met kwaliteitsvolle woningen, dient tevens het conformiteitsattest beschreven in de Vlaamse Wooncode, te worden voorgelegd.

Samengevat zouden de nieuwe schalen en tarieven er als volgt uitzien:

 

Nieuwe schalen

Tarief rechte lijn en partners 

Tarief niet rechte lijn 

0 tem 150.000 euro

3%

10%  (Met energierenovatie/verhuring: 9%)

150.000 tot 250.000 euro

9%  (Met energierenovatie/verhuring: 6%)

20% (Met energierenovatie/verhuring: 17%)

250.000 tot 450.000 euro

18% (Met energierenovatie/verhuring: 12%)

30% (Met energierenovatie/verhuring: 24%)

Boven 450.000 euro

27% (Met energierenovatie/verhuring: 18%)

40% (Met energierenovatie/verhuring: 31%)

Indien een ouder zijn dochter een woning met een waarde van 250.000 euro schenkt, bedragen de schenkrechten vandaag 26.625 euro. Bij toepassing van de voorgestelde nieuwe tarieven zal dit nog “slechts” 13.500 euro zijn. Een vermindering van de belastingdruk met ongeveer 49%. Indien die dochter de woning gedurende negen jaar verhuurd, kan zij daarna nog 3.000 euro schenkrechten terugvorderen. Dit betekent dat in het totaal ongeveer 60% wordt uitgespaard in vergelijking met de huidige tarieven.

Indien een suikergroottante haar achterneefje een riante villa van 800.000 euro schenkt, bedragen de schenkingsrechten vandaag maar liefst 598.125 euro. Bij toepassing van de voorgestelde nieuwe tarieven zal dit nog “slechts” 235.000 euro zijn. Een vermindering van de belastingdruk met maar liefst 61%. Indien dit achterneefje bovendien de voormelde renovaties zou laten uitvoeren aan de woning, kan hij daarna nog 48.000 euro schenkrechten terugvorderen. Dit betekent dat in het totaal ongeveer 69% wordt uitgespaard in vergelijking met de huidige tarieven.

Volgens het ontwerp van decreet, zullen de verlaagde tarieven op 1 juli 2015 in werking treden.

 

 

Sonny

Sonny

adviseur successieplanning

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.