Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Het statuut van de student-zelfstandige

Gepubliceerd op 02-03-17

Studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen sinds 1 januari 2017 het statuut van de student-zelfstandige aanvragen.

De gelijkstelling met bijberoep die studenten voordien konden aanvragen vervalt hierdoor. Ook aan dit nieuwe statuut zijn echter voorwaarden verbonden.

Waaraan moet u voldoen?

U komt maar in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet het effectief gaan over de uitoefening van een zelfstandige activiteit en mag er geen sprake zijn van een gezagsrelatie met uw opdrachtgever. Zou er wel sprake zijn van een gezagsrelatie dan moet u ingeschreven worden als jobstudent.

Daarnaast dient u tussen de 18 en 25 jaar oud te zijn en studies te volgen in een erkende onderwijsinstelling. Deze instelling mag zowel in België als in het buitenland gelegen zijn. U moet ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten per jaar of 17 lesuren per week om een diploma te behalen dat erkend wordt in België. Bovendien moet u:

Welke sociale bijdragen ben ik verschuldigd?

Er gelden specifieke inkomensgrenzen voor uw nettoberoepsinkomen. Afhankelijk van het bedrag dat u verdient wordt u vrijgesteld van bijdragen, betaalt u een verminderde bijdrage of betaalt u dezelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Netto-beroepsinkomen

Te betalen sociale bijdragen

< 6 648,12 EUR

Vrijstelling van sociale bijdragen

6 648,12 – 13.296,24

Verminderde bijdrage op het inkomen boven 6 648,12 EUR

> 13 296,24 EUR

Bijdragen zoals in hoofdberoep

Als starter betaalt u de voorlopige minimumbijdrage van om en bij de 20 EUR per kwartaal. Verwacht u dat uw inkomen lager zal zijn dan 6 648,12 euro per jaar, dan kan u wel een vrijstelling van bijdragen vragen.

Bouw ik sociale rechten op?

Bedraagt uw inkomen minder dan 13.296,25 euro dan opent u geen eigen rechten in de ziekteverzekering maar blijft u ten laste bij uw ouders voor de geneeskundige zorgen. Het betalen van verminderde bijdragen kan onder bepaalde voorwaarden wel de wachttijd voor de verzekering arbeidsongeschiktheid doen lopen. Beperkt u uw activiteiten tot maximaal 240 uur per week dan blijven uw ouders in principe ook kinderbijslag genieten. Vanaf een inkomen van 13.296,25 bouwt u dezelfde sociale rechten op als een zelfstandige in hoofdberoep.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.