Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Handelsagentuur of gewone samenwerking?

Gepubliceerd op 24-06-15

Handelsagentuur

Bij een handelsagentuurovereenkomst wordt de handelsagent, door de opdrachtgever (de principaal) permanent en tegen vergoeding belast met het bemiddelen en eventueel afsluiten van overeenkomsten in naam en voor rekening van de principaal. Hij staat echter niet onder het gezag van de principaal en werkt dus op zelfstandige basis. Dit onderscheidt hem van de handelsvertegenwoordiger die een gelijkaardige functie uitoefent, maar onder gezag van de werkgever waarvoor hij optreedt.

Heel wat bepalingen van de wet op handelsagentuur zijn van dwingend recht ter bescherming van de handelsagent. We denken hierbij aan de wettelijke opgelegde opzeggingstermijnen (en de vervangende opzeggingsvergoedingen) die moeten gerespecteerd worden, het recht op commissie voor overeenkomsten die hoofdzakelijk door toedoen van de opgezegde agent na het eindigen van de agentuur nog tot stand kwamen, en het recht van de agent op een uitwinnings- of cliënteelvergoeding. Wanneer de handelsagent nieuwe klanten heeft aangebracht of de zaken met de bestaande klanten aanzienlijk heeft doen uitbreiden en dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren, dan heeft hij recht op een uitwinningsvergoeding.

Kunt u deze strikte regelgeving niet omzeilen via een samenwerkingsovereenkomst?

U kunt de toepassing van de wet op de handelsagentuur niet ontwijken door een agentuurovereenkomst als samenwerkingsovereenkomst te betitelen. Zodra de overeenkomst de wezenlijke bestanddelen of kenmerken van een handelsagentuur vertoont, zal de overeenkomst als zodanig worden geherkwalificeerd.

Besluit

Wanneer u met uw handelsagent toch een samenwerkingsovereenkomst aangaat en deze later de toepassing inroept van de wet op de handelsagentuur, dan kunt u niet verwijzen naar de overeengekomen samenwerkingsovereenkomst. Immers, de rechtbank is niet gebonden door de kwalificatie die partijen aan de overeenkomst geven. De rechter kan de overeenkomst herkwalificeren en zich hierbij laten leiden door de effectieve uitvoering die aan de overeenkomst wordt gegeven. Is de overeenkomst te beschouwen als een handelsagentuur, kan de opdrachtgever onder meer tot betaling van een uitwinningsvergoeding gehouden zijn.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.