Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Geen nihil-klantenlisting meer voor de "kleine ondernemer" ('btw-vrijstellingsregeling')

Gepubliceerd op 30-09-16

Een btw-belastingplichtige wiens jaaromzet minder bedraagt dan 25.000 EUR kan onder bepaalde voorwaarden kiezen voor de vereenvoudigingregeling van de "kleine ondernemer". Deze regeling houdt in dat men geen periodieke btw-aangiften moet indienen, dat men geen btw moet aanrekenen aan de klant, noch moet afdragen aan de schatkist.

Een kleine ondernemer moet wel een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers indienen ("jaarlijkse klantenlisting"). De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van de klanten aan wie men goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar en dit voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw). Die lijst bevat voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten en het totaalbedrag van de aangerekende btw.

Wanneer geen van de klanten een Belgisch btw-nummer hebben of wanneer de jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer niet meer bedraagt dan 250 EUR, is de jaarlijkse klantenlisting leeg. Men spreekt dan van een "nihil-listing". Zit de kleine ondernemer in zo een situatie hoeft hij geen nihil-listing meer in te dienen.

Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 (waarbij de activiteit niet werd stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016).

Er moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting ingediend worden door een kleine ondernemer die zich in één van de volgende situaties bevindt:

Een gewone btw-belastingplichtige (een btw-plichtige die periodieke btw-aangiften indient) moet sowieso geen nihil-listing indienen. Hij moet er wel aan denken om in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak in kader VIII aan te kruisen.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.