Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Fiscale controle en het medisch beroepsgeheim

Gepubliceerd op 16-03-16

Medische beroepen worden geregeld geconfronteerd met een belastingcontrole. De meest voorkomende controledaden van de fiscus zijn de vraag om inlichtingen of een bezoek ter plaatse van een belastingcontroleur. De fiscus heeft ruime onderzoeksbevoegdheden maar ze worden toch beperkt door het beroepsgeheim van een medische beroepsbeoefenaar... hierna een woordje uitleg.

De fiscus controleert vaak de erelonen van medische beroepsbeoefenaars. De fiscus vraagt dan vaak een inzage in de boekhoudkundige stukken. Die stukken dienen aan de fiscus te worden voorgelegd zonder verplaatsing. Het is dus aan de fiscus om zich te verplaatsen naar de plaats waar de boekhouding wordt bewaard om daar inzage te nemen in de stukken. In de praktijk worden de stukken echter meestal spontaan voorgelegd met verplaatsing via email, bij de belastingcontrole zelf of via de post.

Bepaalde vragen van de fiscus staan haaks op het medisch beroepsgeheim. Zo kunnen we de volgende twee praktijkvoorbeelden geven:

(1) Inzage in het afsprakenboek? Het komt het geregeld voor dat de fiscus een inzage vraagt in het afsprakenboek. Dit is geen stuk dat verplicht wordt opgelegd door de boekhoudwetgeving. Het is echter wel een belangrijk stuk om de ontvangen erelonen te controleren.

(2) Inbreng of verkoop patiëntenbestand (goodwill) aan eigen vennootschap? Medische beroepen die na een aantal jaren actief waren als vrije beroeper en overstappen naar een vennootschap, kunnen soms hun opgebouwd patiëntenbestand (goodwill) inbreng of verkopen aan de vennootschap. Om te beoordelen of er wel degelijk eigen patiënten zijn en of de waardering van de goodwill correct is verlopen, vraagt de fiscus soms naar een nominatieve lijst van alle patiënten.

Het is duidelijk dat de medische beroepsbeoefenaar niet zo maar kan antwoorden op die vragen en de identificatie van zijn patiënten niet zo maar mag meedelen. Dit is immers in strijd met het strafrechtelijk beschermd medisch beroepsgeheim.

Indien de ondervraagde beroepsbeoefenaar zich beroept op het medisch beroepsgeheim en de gevraagde gegevens niet mag voorleggen, dan dient de fiscus de territoriaal bevoegde tuchtoverheid in te schakelen. De tuchtoverheid zal het fiscaal onderzoek beoordelen en beslissen of het beroepsgeheim terecht werd ingeroepen.

Indien de tuchtoverheid oordeelt dat de vraag van de fiscus strijdig is met het beroepsgeheim, dan is de tuchtbeslissing bindend en zal de fiscus die gegevens niet ontvangen (Cassatie dd. 19.12.2012). Deze procedure kan uiteraard enkel worden toegepast indien er een tuchtoverheid bestaat. Artsen hebben een tuchtoverheid. Echter tandartsen bijvoorbeeld hebben geen tuchtoverheid...

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.