Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Een fiscaal voordeel voor uw inbreng in een startende kmo!

Gepubliceerd op 17-03-16

Natuurlijke personen die instappen in het kapitaal van een startende kmo-vennootschap, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting. Dit is de zgn tax shelter of equity crowdfunding. Hierna een woordje uitleg.

Wie kan genieten van de tax shelter?

Natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats hebben in België kunnen genieten van de belastingvermindering in de personenbelasting. Natuurlijke personen die in het buitenland wonen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook genieten van de belastingvermindering, maar dan in de belastingen der niet-inwoners. De investeerder mag echter geen bedrijfsleider zijn van de vennootschap, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks zoals bijvoorbeeld via een managementvennootschap.

Volgestorte inbreng in geld!

De investering in het kapitaal kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Een rechtstreekse investering is een inbreng in geld in ruil voor nieuwe aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De inbreng kan gebeuren bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalsverhoging en moet onmiddellijk volstort worden. De investering kan ook onrechtstreeks door in te schrijven op deelrechten op naam van een erkend startersfonds dat de aldus ingezamelde gelden op zijn beurt belegt in nieuwe aandelen uitgegeven door startende kmo. In de praktijk is een onrechtstreekse investering nog niet mogelijk, daar er nog geen erkende startersfondsen bestaan.

In bepaalde startende kmo-vennootschap...

De inbreng moet gebeuren vanaf 1 juli 2015 in een startende kmo-vennootschap. Dit is een vennootschap die ten vroegste is opgericht op 1 januari 2013 en die sinds minder dan vier jaar bestaat. De termijn van vier jaar begint in de regel te lopen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Echter, indien de activiteit van de vennootschap een verderzetting is van een bestaande activiteit van een natuurlijke persoon (eenmanszaak of vrij beroeper) of van een andere vennootschap, dan begint de termijn van vier jaar te lopen vanaf de start van de activiteit bij die natuurlijke persoon of andere vennootschap.

Bepaalde startende kmo-vennootschappen komen niet in aanmerking voor het fiscaal voordeel van de tax shelter. Zo worden bijvoorbeeld managementvennootschappen en patrimoniumvennootschappen uitgesloten.

Federale belastingvermindering

De belastingvermindering bedraagt 30% van de volgestorte inbreng. Indien de startende vennootschap een zgn microvennootschap is in het jaar van de inbreng, dan bedraagt de belastingvermindering zelfs 45%. De belastingvermindering is echter niet onbeperkt. Zo wordt het fiscaal voordeel slechts toegekend tot een aandelenparticipatie in het maatschappelijk kapitaal van 30%. Als de aandelenparticipatie dat percentage overschrijdt, kan de investeerder zich voor het excedent niet beroepen op de belastingvermindering. De belastingplichtige dient de aandelen ook voor minstens vier jaar te houden in volle eigendom (behoudens overlijden), zo niet wordt de belastingvermindering deels teruggenomen met een belastingvermeerdering.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.