Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De beurstaks: hoe werkt de aangifte voor buitenlandse transacties?

Gepubliceerd op 08-05-17

Sinds begin 2017 geldt de beurstaks ook voor wie belegt via buitenlandse financiële instellingen. Met die regeling mikt de regering op extra inkomsten uit beleggers die wilden ontsnappen aan de belasting op beursverrichtingen in België. Hoe werkt de taks precies en welke verplichtingen houdt ze voor u in? Een overzicht.

Eind 2016 verwees de regering de speculatietaks naar de prullenmand. Geen verrassing: de belasting van 33% voor particulieren die aandelen binnen de zes maanden doorverkopen, was niet bepaald een succes. Beleggers hielden hun aandelen gewoon wat langer bij. Gevolg: minder beurstransacties, waardoor ook de beurstaks – een belasting op de prijs van verrichtingen op aandelen, obligaties en sommige beleggingsfondsen – minder geld opbracht.

Uitbreiding bestaande belasting

Om de tegenvallende inkomsten te compenseren, besliste de regering om verder te bouwen op die beurstaks. Op twee sporen:

  1. Buitenland: ook verhandelingen via buitenlandse financiële instellingen zijn nu belastbaar. Hetzelfde geldt als u online via een buitenlandse instelling belegt.
  2. Hogere plafonds: het maximale bedrag dat u per verrichting betaalt, is verdubbeld.

Op de aan- of verkoop van obligaties betaalt u 0,09% (met maximaal 1.300 euro). Voor aandelen is dat 0,27% (met een plafond van 1.600 euro) en voor kapitalisatiefondsen gaat het om een taks van 1,32% met een maximum van 4.000 euro.

Wat moet u zelf doen?

In theorie: u geeft de beurstaks aan in het aangifteformulier voor de beurstaks. Omdat het echter om complexe materie gaat, kunt u dit ook toevertrouwen aan uw erkende aangestelde vertegenwoordiger. In de praktijk hebben veel buitenlandse banken hier al een dienstverlening voor uitgewerkt. De meeste Nederlandse en Luxemburgse instellingen houden bijvoorbeeld zelf al de beurstaks in. Dat is alvast handig, want betaalt u te laat, dan riskeert u stevige boetes.

Normaal gezien hebt u tijd om uw aangifte en betaling te regelen tot de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op uw verrichting. Al heeft de regering een overgangsmaatregel voorzien voor de belastbare verrichtingen die u in de maanden januari tot en met maart zou hebben gedaan: voor die belastbare verrichtingen is de aangiftetermijn verlengd tot eind juni.

Uw bank helpt u verder

Om de nieuwe maatregel tot in de details te kennen, kunt u terecht op de site van de FOD Financiën. U krijgt er antwoorden op vragen als: hoe vult u uw aangifte in? Hoe zit het met aangifte- en betaaltermijn? Hoe betaalt u de beurstaks precies? Enzovoort.

Neemt u zelf de formaliteiten voor uw rekening? Dan hebt u van uw bank een bewijs van de beurstransactie (een borderel) nodig. Ook voor al uw verdere vragen rond de beurstaks en uw verplichtingen gaat u het best te rade bij uw bank.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.