Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Als mandataris ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de vennootschapsbijdrage (H1)

Gepubliceerd op 13-06-16

Alle vennootschappen ontvangen in mei hun uitnodiging tot betaling van de vennootschapsbijdrage. Deze jaarlijkse bijdrage moet vóór 30 juni binnen zijn bij het sociaal verzekeringsfonds. De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitair bedrag en dient om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. Ze opent geen rechten voor de vennootschap of de zelfstandigen die in de vennootschap actief zijn.

Sanctie bij laattijdige betaling (H2)

De bijdrage dient tijdig – dus ten laatste op 30 juni – op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds te staan. Vanaf 1 juli komt er immers 1% intrest bovenop de hoofdbijdrage per maand vertraging in de betaling. Het sociaal verzekeringsfonds stuurt een betalingsherinnering in de loop van de maand juli. Betaalt de zelfstandige meteen, dan behoort een kwijtschelding van de intrest nog tot de mogelijkheden.

Ingebrekestelling voor de mandatarissen (H3)

Is de vennootschapsbijdrage eind augustus nog altijd niet betaald, dan treedt de procedure van de ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ in werking. Het sociaal verzekeringsfonds zal de vennootschapsbijdrage opvorderen bij alle mandatarissen van de vennootschap.

De hoofdelijke aansprakelijkheid (H4)

betekent immers dat je als mandataris verantwoordelijk bent voor de vennootschapsbijdrage wanneer de vennootschap in gebreke blijft. Je bent hoofdelijk aansprakelijk voor elke vennootschapsbijdrage van de jaren waarin je actief was in de vennootschap.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.