Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Aansprakelijkheidsregeling voor sociale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid tot het niveau van de opdrachtgever

Gepubliceerd op 10-09-15

Wettelijke regeling

Het regime van hoofdelijke aansprakelijkheid voor opdrachtgevers en aannemers die voor werken in onroerende staat een rechtstreeks beroep doen op een aannemer of onderaannemer met sociale of fiscale schulden is terug te vinden in de RSZ-wet, resp. het wetboek van inkomstenbelasting. De aansprakelijkheid kan vermeden worden door op correcte wijze de inhoudingsplicht na te leven. Deze regeling bestaat al geruime tijd maar werd de laatste jaren het voorwerp van wijziging en vooral uitbereiding.

Wijziging in 2012: uitbereiding toepassingsgebied en invoering subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid

In 2012 werd het toepassingsgebied van bovenstaande wetgeving uitgebreid naar ondermeer de bewakingssector en de vleessector. Tevens werd een mechanisme van subsidiaire of getrapte aansprakelijkheid ingevoerd. Samengevat houdt dit in dat (onder)aannemers hogerop in de keten achtereenvolgens kunnen worden aangesproken voor de betaling van de schulden indien die schulden via de hoofdelijke aansprakelijkheid niet of slechts gedeeltelijk werden ingelost. De hoofdelijke aansprakelijkheid stopte evenwel net voor de opdrachtgever, die enkel hoofdelijk aansprakelijk was voor de schulden van zijn rechtstreekse aannemer maar niet voor deze verder in de keten.

Programmawet van augustus 2015: opdrachtgever ook gehouden

De programmawet van 10 augustus 2015 wijzigt artikel 30bis van de RSZ-wet en breidt de aansprakelijkheidsregeling uit tot het niveau van de opdrachtgever. Concreet betekent dit dat elke opdrachtgever zal kunnen worden aangesproken, niet alleen voor de betaling van de sociale schulden van zijn rechtstreekse aannemer, maar ook van diens onderaannemer en van de verdere onderaannemers in de keten (voor zover de vorige in de keten niet of niet volledig heeft betaald).

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat dergelijke regeling enkel voor de bouwsector geldt. Nochtans kan iedere onderneming die "werken in onroerende staat" (bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, onderhouden, ...) of "bepaalde daarmee gelijkgestelde werken" (bijvoorbeeld niet limitatief: werken met betrekking tot centrale verwarming en sanitair) laat uitvoeren, bestempeld worden als "opdrachtgever".

Niet voor privé-werken

Bovenstaande regeling geldt niet voor privé-werken. Maar let op; u valt sneller onder de regeling dan u denkt. Een eenmanszaak (advocaat, bakker, ...) die bijvoorbeeld een poetsfirma aanstelt voor zijn bedrijfslokalen, valt onder de vermelde regeling. Zij kan met andere woorden gehouden zijn tot de sociale schulden van de eventuele onderaannemers die de poetsfirma heeft ingeschakeld, zelfs als de opdrachtgever dit niet wist.

Als opdrachtgever kan u uw aansprakelijkheid indekken door contractueel te bepalen dat de aannemer (uw medecontractant) altijd de inhoudingsplicht moet toepassen. U goed vooraf informeren en professioneel laten bijstaan is dan ook de boodschap. U kan hiervoor steeds terecht bij een SBB kantoor in uw buurt.

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.