Organisatie of vereniging? Samen gaan we voor een professionele focus

Wij maken van de wet een bondgenoot voor je onderneming

Bij alles wat je doet als vereniging, opereer je binnen een wettelijk kader … dat helaas niet altijd even duidelijk is. De wetgeving kan belemmeren, maar ook opportuniteiten bieden. Denk maar aan juridische hervormingen die in de nabije of verre toekomst ingaan: hoe sneller en beter je op de hoogte bent, hoe makkelijker je erop kan inspelen. En dat is precies waar we je bij SBB bij helpen. 

Objectief en glashelder advies

Je persoonlijke SBB-adviseur ondersteunt je proactief bij alle wettelijke aspecten van je organisatie – denk maar aan je statuten, contracten, enzovoort. Maar we gaan nog verder. Via het SBB-kenniscentrum – een team van topjuristen dat de wetgeving voortdurend opvolgt – kan je ook bij ons terecht voor advies op maat. Van burgerlijk recht (huren, verzekeringen, heffingen …) over familierecht (vermogen, schenkingen, voogdij …) tot erfrecht (successie, testamenten …): we geven je objectief advies, zodat je slimme beslissingen kan nemen. 

Advies Wetboek Vennootschappen en verenigingen op vlak van:
 • Statuten
 • Administratief dossier
 • Oprichting of omvorming van uw vereniging
 
Advies op vlak van Burgerlijk recht:
 • Aansprakelijkheid
 • Erfpacht
 • Huurrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Contracten
 
Advies inzake erfrecht:
 • Legaten
 • Duo-legaat
 • Successierechten
 • Testamenten
 
Statuut van de vrijwilliger:
 • Wie kan vrijwilliger zijn?
 • Welke vergoedingen kunnen toegekend worden aan vrijwilligers?
 • Wat is de verzekeringsplicht en aansprakelijkheid voor vrijwilligers?
 • Kan een bestuurder een vrijwilliger zijn?
 • Hoe moet een correcte organisatienota opgesteld worden?