Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Onze praktijkgidsen voor vzw's en verenigingen

Ook in de social profitsector worden bestuurders steeds vaker geconfronteerd met complexe wetgeving en nieuwe formaliteiten. Zij moeten dan kunnen terugvallen op betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische gidsen aan. De gidsen geven u op een overzichtelijke manier antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

wegwijzer

Vzw-wetgeving in vogelvlucht

Vzw’s zijn onderhevig aan een specifieke wetgeving. Een goed inzicht in deze wetgeving is belangrijk, zowel voor de oprichting van een nieuwe als voor het beheer van een bestaande vzw. In deze gids leest u meer over de verplichtingen op juridisch, boekhoudkundig en fiscaal vlak. U zal bovendien een aantal aandachtspunten ontdekken.

Download gratis de praktijkgids

Onze wegwijzers voor vzw's en verenigingen

Ondernemers zijn vaak druk in de weer en hebben baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Ze geven op een overzichtelijke manier antwoord op een aantal veelgestelde vragen. U kunt ze hieronder eenvoudig downloaden.

wegwijzer

Is crowdfunding geschikt voor uw project?

Lees hier meer over crowdfunding, een alternatieve manier om uw project te financieren.

Download wegwijzer
wegwijzer

Welke formaliteiten zijn er bij het huren van een pand?

De verhuur van panden wordt sterk gereglementeerd. Naast strikte regels voor huuropzeg, onderhoud, enz. bevat een contract ook financiële en fiscale aspecten.

Download wegwijzer
wegwijzer

Social profit & de kleine ondernemingsregeling

De kleine ondernemingsregeling binnen de social profit sector kan voor verenigingen een verlichting vormen voor de administratieve verplichtingen. Deze wegwijzer verduidelijkt de regelgeving omtrent deze vrijstellingsregeling.

Download wegwijzer
wegwijzer

Indienen fiscale fiches 281.50 van uw vereniging

Voor 30 juni dienen de fiscale fiches 281.50 ingediend te zijn over het vorige kalenderjaar. Deze wegwijzer verduidelijkt wat er op de fiches moet komen en hoe deze ingediend moeten worden.

Download wegwijzer
wegwijzer

Aangifte in de rechtspersonenbelasting

U bepaalde reeds dat uw vereniging, stichting, instelling of VSO onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting. Deze infofiche loodst u verder door het proces. De mogelijkse belasting in de vennootschapsbelasting wordt niet behandeld in deze wegwijzer.

Download wegwijzer
wegwijzer

Aangifte in de patrimoniumtaks

Hoewel de successierechten een gewestelijke materie is, blijft de patrimoniumtaks federaal. Dit betekent dat ze van toepassing is op alle verenigingen in ons land. Deze wegwijzer verduidelijkt de samenstelling van de belastbare basis en hoe de aangifte ingediend moet worden.

Download wegwijzer
wegwijzer

Het nieuwe verenigingsrecht

Het Belgische verenigingsrecht werd door de goedkeuring van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat op 1 mei 2019 in werking zal treden, grondig hervormd. De opvallendste wijziging is zonder meer het nieuwe onderscheid tussen vennootschappen en VZW’s. Dit is namelijk niet langer het winstoogmerk, maar wel het winstuitkeringsoogmerk. Welke gevolgen de hervorming met zich meebrengt, leest u in deze wegwijzer.

Download wegwijzer