Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Zijn uw statuten wel in lijn met de vzw-wet?

Gepubliceerd op 11-07-17

Ieder jaar opnieuw moeten vzw’s hun algemene vergadering organiseren. Die moet volgens de vzw-wet immers plaatsvinden in de eerste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Aan welke voorwaarden moeten de beslissingen van de Algemene Vergadering voldoen? Welnu, dat hangt af van de statuten. Als die in lijn zijn met de vzw-wetgeving, tenminste.

 

Naast het goedkeuren van de jaarrekening kan voor deze jaarlijkse Algemene Vergadering een statutenwijziging geagendeerd worden: de naam van de vzw wordt aangepast, het adres dient veranderd, of de ledenbijdrage is aan verhoging toe. Ook een doelwijziging dient beslist te worden door de algemene vergadering.

De statutaire vrijheid is beperkt

De statuten vermelden hoe over dit type wijziging kan worden beslist: hoeveel leden er aanwezig moeten zijn en hoeveel onder hen akkoord moeten gaan. Maar – en daar knelt het schoentje – vaak zijn die regels niet in lijn met de vzw-wet. En in dat geval primeert de wet.   

Uiteraard mogen uw statuten de vzw-wet wél uitbreiden: als in de wet staat dat u een twee derde meerderheid nodig heeft, mag u daar in uw statuten gerust een drie vierde meerderheid van maken. Maar minder mag niet.

Cijfers die spreken

Het aanpassen van de statuten van de vzw, bijvoorbeeld, vergt volgens de wet dat twee derde van de leden van de algemene vergadering aanwezig zijn én dat beslissingen worden genomen met twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Stel dat uw algemene vergadering 18 leden telt, dan moeten dus minimum 12 van hen aanwezig zijn. Van hen moeten er minstens 8 akkoord gaan met de wijziging die wordt voorgesteld.

Een doelwijziging van de vzw vereist volgens de wet zelfs een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Van de 18 leden moeten er dus minstens 12 aanwezig zijn, en daarvan moeten er 10 akkoord gaan met de wijziging van doel van de vzw.

Beter voorkomen

Stel dat u een statutenwijziging doorvoert volgens de regels die zijn opgenomen in uw statuten, die minder veeleisend zijn dan de wet., dan zijn de  genomen beslissingen ongeldig.

Maar zo ver hoeft het uiteraard niet te komen. Als u een vzw opricht of wijzigingen wil aanbrengen in de statuten van uw vzw, dan kunt u rekenen op ondersteuning van SBB. De vzw-specialisten van het huis lezen met plezier uw statuten na of brengen uw formaliteiten – zoals de publicatie van wijzigingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad – in orde.

 

Sarah

Sarah

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.