Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vrijwilligersvergoeding, anno 2016

Gepubliceerd op 19-04-16

De forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers is de vergoeding die iedere vereniging zonder winstoogmerk, tot zover zij niet dient te worden belast in de vennootschapsbelasting, kan toekennen aan haar vrijwilligers.

Naar jaarlijkse gewoonte werd op 15 januari 2016 het addendum bij de circulaire van 5 maart 1999, inzake de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers, bekendgemaakt. Het 15e addendum bij de circulaire (nr. CI.RH. 241/509.803) legde de bedragen voor het aanslagjaar 2017 vast. Daar het aanslagjaar het jaar is volgend op het inkomstenjaar, zijn deze bedragen van toepassing op de forfaitair toegekende vergoedingen aan vrijwilligers gedurende inkomstenjaar 2016.

Forfaitaire kostenvergoeding

De forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers is de vergoeding die iedere vereniging zonder winstoogmerk, tot zover zij niet dient te worden belast in de vennootschapsbelasting, kan toekennen aan haar vrijwilligers. Deze vergoeding is een forfaitair bedrag ter dekking van de kosten eigen aan de vereniging die door de vrijwilligers worden gemaakt in het kader van hun vrijwilligerswerk, en dit zonder dat de kosten dienen te worden gestaafd met verantwoordingstukken. Wel dient men een nominatieve lijst ter beschikking te houden dat, per vrijwilliger en per dag vrijwilligerswerk waarvoor een vergoeding wordt uitbetaald, een duidelijk beeld geeft over de gerespecteerde dag- en jaargrenzen.

De forfaitaire kostenvergoeding vindt zijn oorsprong, voor wat het sociale statuut van de vrijwilliger betreft, in artikel 10 van de Wet op de rechten van de vrijwilligers van 3 juli 2005. In fiscalibus dient men hiervoor echter ten rade te gaan in de hierboven genoemde circulaire. Indien men de maximaal toegelaten bedragen respecteert, en dit per dag en per jaar, zijn de sommen ontvangen in hoofde van de vrijwilliger belastingsvrij en brengen zij zijn sociaal statuut niet in het gedrang.

De bedragen van deze forfaitaire vergoeding werden sinds 1 januari 2013 niet meer aangepast. Zo zijn de bedragen voor inkomstenjaar 2016, identiek aan deze voor inkomstenjaren 2013, 2014 en 2015.

De geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2016:

Cumuleerbaar met werkelijke kosten?

De vereniging kan haar vrijwilligers op twee manieren vergoeden voor de kosten eigen aan de vereniging die zij maken. Hierbij hebben zij de keuze uit:

Een combinatie tussen deze twee vergoedingen, in hetzelfde jaar in hoofde van de vrijwilliger is geenszins mogelijk. Wanneer er toch een combinatie zou worden gemaakt tussen beiden, brengt dit het fiscaal en sociaal statuut van de vrijwilliger in het gedrang. Neem nu, een vrijwilliger ontvangt een forfaitaire kostenvergoeding, maar op weg naar het vrijwilligerswerk, kocht ze in de nabijgelegen buurtwinkel nog gauw printpapier. Wanneer dit printpapier wordt terugbetaald door de vereniging is er sprake van een combinatie, met alle fiscale en sociale gevolgen van dien. Zo zullen alle ontvangen vergoedingen worden beschouwd als zijnde belastbare bedragen in hoofde van de vrijwilliger, desgevallend kan in sommige gevallen ook het sociaal statuut van de vrijwilliger in twijfel worden getrokken.

Een uitzondering op dit cumulverbod zijn de verplaatsingskosten die de vrijwilliger doet in het kader van het vrijwilligerswerk. Deze verplaatsingskosten kunnen met een maximum van 2.000 km op jaarbasis worden terugbetaald aan de vrijwilliger bovenop de forfaitaire kostenvergoeding, tot zover men zich hier aan de hiervoor bepaalde grensbedragen houdt. Deze vergoedingen worden eveneens bij circulaire jaarlijks gepubliceerd. Voor de verplaatsingen met de privé wagen werd dit maximum voor de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 vastgelegd op € 0,3412.

SBB Accountants & Adviseurs kan u verder adviseren of helpen inzake deze materie. Neem hiervoor dan ook gerust contact op met uw dichtstbijzijnde SBB-kantoor.

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.