Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vermijd hoge btw-boeten en dien uw jaarlijkse btw-listing in voor 31 maart 2016!

Gepubliceerd op 02-02-16

Een btw-belastingplichtige moet één keer per jaar, vόόr 31 maart, de btw-listing ("jaarlijkse klantenlisting") indienen. Dit kan uiteraard met behulp van uw boekhouder.

Opgelet, deze verplichting geldt zowel voor de btw-plichtigen die vallen onder de "gewone" btw-regeling (btw-boekhouding), als voor de btw-plichtigen die onderworpen zijn aan een "bijzondere" btw-regeling (forfaitaire of kleine ondernemingsregeling).

Op te nemen afnemers

Deze listing is een lijst van alle klanten aan wie in het voorgaande kalenderjaar goederen werden geleverd of diensten werden verricht. Enkel de klanten met een Belgisch btw-nummer mogen hier worden opgenomen. Bovendien is het zo dat de klanten aan wie u minder dan 250 EUR, excl. btw, heeft gefactureerd, moeten worden weggelaten uit de lijst.

Klanten met een buitenlands btw-nummer, particulieren en vrije beroepers zonder btw-nummer dienen dan ook niet te worden opgenomen in de lijst.

Ook de handelingen die vrijgesteld zijn van btw, zoals bijvoorbeeld de lidgelden van VZW's, de onroerende verhuur, ... moeten niet in de klantenlisting worden opgenomen.

Nihil-aangifte

Wie in 2015 geen handelingen heeft verricht met belastingplichtige afnemers, zou kunnen veronderstellen dat er vόόr 31 maart 2016 helemaal geen btw-listing moet worden ingediend.

In principe moet men dan geen afzonderlijke nihil-listing indienen, maar men mag niet vergeten om in de laatste btw-aangifte van het jaar (deze van december of het vierder kwartaal) het vakje "nihil-listing" aan te kruisen (vak VIII van de periodieke btw-aangifte).

Landbouwers die onder het btw-forfait vallen, kunnen het vakje "nihil-listing" echter niet aanduiden. Zij zullen effectief een lege (nihil) klantenlisting moeten indienen wanneer ze geen handelingen moeten opnemen. Dit kan door in het vak totaal omzet en totaal btw het bedrag 0,00 in te vullen. Men kan dan zonder probleem overgaan tot de verzending van de aangifte. Landbouwers die het voorbije jaar geen intracommunautaire leveringen hebben verricht, mogen niet vergeten te melden dat ze geen intracommunautaire opgave moeten indienen.

Stopgezette btw-activiteit

Heeft u in de loop van 2015 de btw-activiteiten stopgezet, dan mag u niet vergeten de klanten listing in te dienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.

Wijze van indiening

Normaal gezien dient de klantenlisting elektronisch te worden ingediend. Hiervoor kan u gebruik maken van de INTERVAT-toepassing van de FOD Financiën.

Landbouwondernemingen die geopteerd hebben voor het forfaitaire stelsel of de kleine ondernemingen hebben echter nog de keuze. Zij mogen de klantenlisting op papier indienen, maar zij mogen ook van de INTERVAT-toepassing gebruik maken.

Opgelet voor de boete bij laattijdige indiening of niet-indiening

In principe dient de klantenlisting te worden ingediend vόόr 31 maart 2016. Dit wil zeggen dat 30 maart effectief de allerlaatste dag is om te kunnen spreken van een tijdig ingediende btw-aangifte om boeten te vermijden.

Wie zijn listing laattijdig indient riskeert een boete van EUR 25 tot 2.500 EUR. Dient men helemaal geen klantenlisting in of wacht men meer dan 9 maanden hiermee (de listing wordt vergeten), dan is de boete 3.000 EUR.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.