Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Opmaak en indienen fiscale fiches 281

Gepubliceerd op 18-02-15

Vanuit de administratie vernemen wij dat er extra aandacht zal besteed worden aan het naleven van de indieningstermijn voor de fiches 281. Het gaat om volgende fiscale fiches:

Het antwoord van de minister van Financiën op de parlementaire vraag 472 van juni 2013 maakt duidelijk dat voor bestuurders die een zitpenning en/of een kostenvergoeding ontvangen vanuit het mandaat in de vzw, er een fiche 281.30 dient opgemaakt te worden, voor zover de vergoeding niet betaald wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst of de vzw niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Art. 92 van het KB ter uitvoering van het W.l.B. - 1992 (Belgisch Staatsblad van 13.09.1993) bepaalt dat aan het einde van elk jaar de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing een fiche moeten opmaken voor elk van hun begunstigden van inkomsten, en hiervan een kopie moeten bezorgen aan de FOD Financiën. Voor de inkomsten 2014 werd de uiterste indieningsdatum op 1 maart 2015 vastgelegd. Op die datum moeten uw fiches ingediend zijn via het Belcotax-on-web systeem.

De fiscus wijst op het feit dat de snelle beschikbaarheid van de betrokken gegevens cruciaal is voor een goed verloop van de verschillende stappen in de fiscale ketting, hetgeen belangrijke gevolgen heeft voor de burger, de FOD Financiën en uzelf. Daarenboven vormt het niet indienen of het laattijdig indienen van de fiches een inbreuk, die gevolgen heeft voor de schuldenaars. 

Merk op dat de fiches 281.50 dienen ingediend te worden voor 30.06.2015. 

Neem contact op met uw SBB-consulent voor het opmaken van uw fiches 281.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.