Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Neerlegging jaarrekening: tarieven vanaf 1 januari 2015

Gepubliceerd op 18-02-15

De kosten van de openbaring van de jaarrekening van verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw’s) en van stichtingen is afhankelijk van de wijze van neerlegging. 

Grote en zeer grote verenigingen en stichtingen zijn verplicht hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neer te leggen en dit binnen 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering en binnen de 7 maanden na afsluiting van het boekjaar. 

Een vereniging of stichting wordt als zeer groot beschouwd als bij de afsluiting van het boekjaar: haar gemiddeld personeelsbestand (in voltijdse equivalenten) op jaarbasis meer dan 100 bedraagt of zij ten minste twee van de volgende drempels overschrijdt:

Een vereniging of stichting wordt als groot beschouwd als zij bij de afsluiting van het boekjaar ten minste twee van de volgende drempels bereikt of overschrijdt:

Grote en zeer grote verenigingen en stichtingen moeten hun jaarrekening opmaken volgens respectievelijk het verkort of het volledig model van de jaarrekening voor verenigingen en stichtingen.

Kleine verenigingen en stichtingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren en moeten hun jaarrekening niet neerleggen bij de Nationale Bank, maar bij de griffie van de rechtbank van koophandel, waaronder zij ressorteren. Deze neerlegging is kosteloos.

Tarieven 2015 neerlegging bij Nationale Bank

Vzw's, ivzw's en stichtingen die een jaarrekening moeten neerleggen, betalen in 2015 volgende tarieven in euro (inclu. 21% btw):

Neerleggen van de sociale balans

De sociale balans moet ingevuld worden door elke vereniging en stichting die, op jaarbasis, gemiddeld minstens 20 personeelsleden telt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE).

Voor de grote en zeer grote verenigingen en stichtingen maakt de sociale balans deel uit van de bij de Nationale Bank neer te leggen jaarrekening.

De verenigingen en stichtingen die minder dan 20 VTE tewerkstellen maar toch een jaarrekening bij de Nationale Bank moeten neerleggen mogen, op vrijwillige basis en in de optiek van transparantie, het gedeelte sociale balans van de jaarrekening ook invullen.

In het hypothetisch geval een kleine vereniging of stichting, die geen jaarrekening moet publiceren bij de Balanscentrale van de Nationale Bank, maar ten minste 20 VTE tewerkstelt, moet een sociale balans opmaken en bezorgen aan de Balanscentrale die de gegevens als dusdanig niet zal beschikbaar stellen voor derden, maar ze enkel zal verwerken in de statistieken die ze publiceert.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.