Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Liquiditeit - Is een vereniging in staat om haar schulden op korte termijn te betalen?

Gepubliceerd op 18-02-15

De liquiditeit is de ratio die bepaalt in hoeverre de vereniging in staat is om haar korte termijnverplichingen te voldoen. De liquiditeit in ruime zin, wordt ook wel current ratio genoemd en als volgt uitgedrukt:

Current ratio = vlottende activa op korte termijn / kortetermijnschulden

Indien men in staat zijn om zijn kortetermijnverplichtingen te kunnen nakomen, dan dienen de vlottende activa op korte termijn minstens even groot te zijn als de kortetermijnschulden. Of anders gezegd, om een veiligheidsmarge in liquiditeit te hebben dient deze verhouding groter dan 1 te zijn.
Hierbij opgemerkt dat bij deze berekening rekening wordt gehouden met het volledig "vlottende actief" op korte termijn. Doch sommige van deze vlottende activa zijn niet onmiddellijk omzetbaar in geldmiddelen,
denken we maar bijvoorbeeld aan "de voorraad" of de "overlopende rekeningen".

Daarom wordt naast de liquiditeit in ruime zin, ook de quick ratio aangewezen, de liquiditeit in enge zin:

Quick ratio = vorderingen op ten hoogste één jaar + geldbeleggingen + liquide middelen / schulden op ten hoogste één jaar

Er wordt algemeen aangenomen dat de quick ratio gelijk moet zijn aan 0.7.
We behoeden ons voor deze algemene stelling, omdat immers veel afhangt van verschillende factoren, zoals de voorraad, het onregelmatig ontvangen van overheidssubsidies.

Tenslotte merken we hierbij nog op dat deze ratio's worden berekend op basis van balanscijfers op een bepaald moment, bijvoorbeeld op afsluitdatum. We adviseren dan ook om over verschillende opeenvolgende momenten de berekeningen te maken en zo ook de evolutie in de verhoudingen op te volgen. Om succesvol te zijn en de continuïteit te verzekeren moet een vereniging de ratio's en de verhoudingen tov vorige berekeningen kritisch analyseren en bespreken.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.