Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Het gebruik van de rekening bestemd fonds versus voorziening

Gepubliceerd op 03-04-18

De vraag leeft bij verenigingen wanneer een "bestemd fonds " kan aangelegd worden en of dit hetzelfde is als het aanleggen van "voorzieningen". Er is een fundamenteel verschil en het is belangrijk om in de waarderingsregels duidelijk een verschil te maken tussen bestemde fondsen en voorzieningen. Een toelichting van beide zal het verschil duidelijk maken.

Voorzieningen (algemene rekening 16)

Opdat men boekhoudkundig kan spreken over " voorzieningen " dienen volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • Voorzieningen voor risico's en kosten moeten duidelijk naar hun aard omschreven toekomstige verliezen en kosten, die
  • Op balansdatum zeker en waarschijnlijk zijn,
  • Maar waarvan het bedrag niet vaststaat.

Ze dienen stelselmatig gevormd te worden. Dit heeft als gevolg dat ze niet afhankelijk zijn van het resultaat van het boekjaar. Bij het boeken van deze voorzieningen, zal dit over de resultatenrekening gaan en bepalen zij op deze manier mee het resultaat van het boekjaar. Als het feit zich voordoet waarvoor een voorziening werd aangelegd, moeten op dat moment de hiervoor aangelegde voorzieningen worden teruggenomen.

 

Voorbeeld voorziening

Een voorziening van grote herstellingswerken aan het dak van het gebouw, dat gepland is om binnen de vijf jaar uitgevoerd te worden.

Bestemde fondsen ( algemene rekening 13)

Daar waar voorzieningen kunnen enkel worden aangelegd voor risico's en kosten, kunnen bestemde fondsen worden aangelegd voor de uitdagingen waarmee de vereniging in de toekomst mee kan te maken hebben.
Deze uitdagingen moeten realistisch zijn, doch kunnen aangelegd worden om een algemeen omschreven risico of project dat zich in de toekomst kan voordoen.

De aanleg van bestemde fondsen is niet verplicht, maar de Commissie raadt aan dergelijke fondsen aan te leggen.
Het rekeningstel voorziet de aanleg van Fondsen bestemd voor investeringen (rekening 130),
Fondsen bestemd voor sociaal passief (rekening 131) en Andere bestemde fondsen (rekening 132)

Het is de taak van de raad van bestuur om een inventaris op te maken van alle uitdagingen waarmee de vereniging eventueel kan geconfronteerd worden. Zij zijn verantwoordelijk om te voorzien, mocht zich een mogelijke situatie voordoen, dat de vereniging een buffer heeft om de gevolgen van deze situatie op te vangen.

Deze mogelijke situaties dienen opgenomen te worden in de waarderingsregels, en sinds kort ook beschreven te worden in de toelichting van de jaarrekening. Op basis van deze beschrijving kan men bepalen hoe groot de buffer, die dient aangelegd te worden, moet zijn.

Bij een voorziening is een wettelijke terugnameplicht voorzien indien het feit zich voordoet. Dit is echter niet het geval bij bestemde fondsen, daar deze immers worden aangelegd voor niet-specifieke
algemene uitdagingen.

Vermelding in waarderingsregels en toelichting van de jaarrekening

Men dient nauwkeurig te bepalen waarvoor bestemde fondsen worden aangelegd, ook de manier waarop dit fonds zal worden aangelegd. Het is namelijk enkel mogelijk om bestemde fondsen aan te leggen, als het te bestemmen resultaat van het boekjaar positief is.

Men kan in de waarderingsregels melding maken van voorrang voor het aanleggen van bepaalde fondsen en/of een jaarlijkse toekenning op basis van een bepaald percentage.
Ook dient men voor de algemeen bestemde fondsen te bepalen of deze moeten teruggenomen worden als het feit waarvoor ze werden aangelegd zich heeft voorgedaan.

Het aangewend fonds mag eventueel ook rechtstreeks overgeboekt worden naar een ander bestemd fonds.

 

Voorbeeld bestemd fonds

Een vereniging wordt geconfronteerd met plaatstekort en weet dat de uitbreiding door bijbouw noodzakelijk is voor de toekomst. In dit geval is mogelijk sprake van een bestemd fonds voor investeringen.

Tot slot merken we nog op dat er een verschil tussen " voorziening " en "bestemd fonds" bestaat op het niveau van rapportering in de jaarrekening. Terwijl de bedragen geboekt op de rekeningen bestemd fonds deel uitmaken van het eigen vermogen, is dit niet geval van voor de bedragen geboekt op de rekeningen voorziening.

Mocht u nog vragen hebben over een rekening bestemd fonds of een voorziening, neem dan gerust contact op met Annette Philips.

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.