Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Het gebruik van de rekening "bestemd fonds" of "voorzieningen"

Gepubliceerd op 01-10-14

De vraag leeft bij verenigingen wanneer een "bestemd fonds " kan aangelegd worden en of dit hetzelfde is als het aanleggen van "voorzieningen".

Er is een fundamenteel verschil en het is belangrijk om in de waarderingsregels duidelijk een onderscheid te maken tussen bestemde fondsen en voorzieningen. Een toelichting zal het verschil duidelijk maken:

Voorzieningen (algemene rekening 16)

Opdat men boekhoudkundig kan spreken over "voorzieningen" dienen volgende voorwaarden voldaan te zijn:

Ze dienen stelselmatig gevormd te worden. Dit heeft als gevolg dat ze niet afhankelijk zijn van het resultaat van het boekjaar. Bij het boeken van deze voorzieningen, zal dit over de resultatenrekening gaan en bepalen zij op deze manier mee het resultaat van het boekjaar.

Als het feit zich voordoet waarvoor een voorziening werd aangelegd, moeten op dat moment de hiervoor aangelegde voorzieningen worden teruggenomen.

Voorbeeld voor het aanleggen van een voorziening: een voorziening van grote herstellingswerken aan het dak van het gebouw, dat gepland is om binnen de vijf jaar uitgevoerd te worden.

Bestemde fondsen (algemene rekening 13)

Daar waar voorzieningen enkel kunnen worden aangelegd voor risico's en kosten, kunnen bestemde fondsen worden aangelegd voor de uitdagingen waarmee de vereniging in de toekomst mee te maken kan hebben.

Deze uitdagingen moeten realistisch zijn, doch kunnen aangelegd worden voor een algemeen omschreven risico of project dat zich in de toekomst kan voordoen. De aanleg van bestemde fondsen is niet verplicht, maar de Commissie raadt aan dergelijke fondsen aan te leggen.

Het rekeningstel voorziet de aanleg van Fondsen bestemd voor investeringen (rekening 130), Fondsen bestemd voor sociaal passief (rekening 131) en Andere bestemde fondsen (rekening 132). Het is de taak van de raad van bestuur om een inventaris op te maken van alle uitdagingen waarmee de vereniging eventueel kan te maken hebben. Zij zijn verantwoordelijk om te voorzien, mocht zich een mogelijke situatie voordoen, dat de vereniging een buffer heeft om de gevolgen van deze situatie op te vangen.

Deze mogelijke situaties dienen opgenomen te worden in de waarderingsregels, en sinds kort ook beschreven te worden in de toelichting van de jaarrekening. Op basis van deze beschrijving kan men bepalen hoe groot de buffer, die dient aangelegd te worden, moet zijn. Bij een voorziening is een wettelijke terugnameplicht voorzien indien het feit zich voordoet. Dit is echter niet steeds het geval bij bestemde fondsen, waar er geen verplichting is indien geen specifiek voorwerp en in geval het in de waarderingsregels niet werd vermeld als verplichting.

Vermelding in waarderingsregels en toelichting van de jaarrekening

Men dient nauwkeurig te bepalen waarvoor bestemde fondsen worden aangelegd, en ook de manier waarop de fondsen worden aangelegd. Het is enkel mogelijk om bestemde fondsen aan te leggen, als het te bestemmen resultaat van het boekjaar positief is. Men kan in de waarderingsregels melding maken van voorrangsregels voor het aanleggen van bepaalde fondsen en/of men kan een jaarlijkse toekenning bepalen op basis van een percentage.

Ook dient men voor de algemeen bestemde fondsen te bepalen of deze moeten teruggenomen worden als het feit waarvoor ze werden aangelegd zich heeft voorgedaan. Volgens het advies van boekhoudkundige normen mag het aangewend fonds eventueel ook rechtstreeks overgeboekt worden naar een ander bestemd fonds. Bij het boeken van het bestemd fonds, zal dit niet over de resultatenrekening gaan en bepalen zij bijgevolg niet het resultaat van het boekjaar. Deze boeking maakt deel uit van de resultaatverwerking.

Voorbeeld voor het aanleggen van een bestemd fonds: een vereniging wordt geconfronteerd met plaatstekort en weet dat de uitbreiding door een bijbouw noodzakelijk is voor de toekomst. In dit geval is sprake mogelijk van een bestemd fonds voor investeringen.

Tot slot merken we nog op dat er een verschil tussen "voorzieningen" en "bestemd fonds" bestaat op het niveau van rapportering in de jaarrekening. Bedragen geboekt op de rekeningen bestemd fonds maken deel uit van het eigen vermogen, dit is echter niet het geval voor de bedragen geboekt op de rekeningen voorzieningen.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.