Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Erkende giften

Gepubliceerd op 30-04-15

Welke verenigingen of instellingen mogen giften ontvangen die recht geven op een belastingvermindering?

Welke verenigingen of instellingen mogen giften ontvangen die recht geven op een belastingvermindering? 

Alleen giften aan erkende verenigingen of instellingen kunnen recht geven op de belastingvermindering.

Er zijn 3 categorieën:

Verenigingen die erkend willen worden, moeten een erkenningsaanvraag indienen.

 

De volgende verenigingen en instellingen kunnen erkend worden:

Zij zullen aan specifieke, in de wet bepaalde, voorwaarden moeten voldoen. 

In een circulaire sprak de FOD Financiën zich uit over internet- of onlinegift. Met een onlinegift bedoelt men dat de schenker kies als betalingswijze Bancontact, Visa, Mastercard of American Express. 

De vraag was of online giften als een geldige storting in aanmerking kunnen komen voor het uitreiken van een fiscaal attest. De administratie antwoordt hierop dat het kan, indien men een aantal voorwaarden naleeft. Deze zijn identiek aan deze die van toepassing zijn voor stortingen gedaan op de financiële rekening van de erkende instelling:

Er zijn ook kosten aan de internetbetaling verbonden. Volgens de Administratie kunnen deze worden onderverdeeld in beheerskosten en publiciteitskosten. 

De eigenlijke bank- en verwerkingskosten behoren tot de categorie beheerskosten, campagnekosten en kosten met betrekking tot de fondsenwerving behoren tot publiciteitskosten en kosten van fondsenwerving. 

Tenslotte delen wij nog mee dat recentelijk in een antwoord op een parlementaire vraag, werd gemeld dat de expliciete opname van het woord 'gift' als omschrijving in de bankoverschrijving niet vereist is als voorwaarde opdat het gestort bedrag als een erkende gift beschouwd wordt.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.