Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Erfpacht in de social profit

Gepubliceerd op 24-03-17

In de social profit wordt frequent gebruik gemaakt van de rechtsfiguur ‘erfpacht’. In dit artikel gaan we na wat erfpacht is, hoe het boekhoudkundig wordt verwerkt voor de erfpachtnemer volgens het CBN-advies en wat men dient aan te geven in de patrimoniumtaks door de erfpachtnemer en/of de erfpachtgever.

Wat is erfpacht?

Erfpacht is het zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, onder de verplichting om aan de verpachter een jaarlijkse vergoeding (canon of cijns) te betalen. Zowel bebouwde als onbebouwde gronden, gebouwen als delen van gebouwen komen in aanmerking. De minimumduur voor erfpacht bedraagt 27 jaar, de maximumduur 99 jaar. Een authentieke (d.w.z. notariële) akte is noodzakelijk.

De boekhoudkundige verwerking waarbij de vzw de erfpachtnemer is

Hierover bestaat al langer een advies van de commissie van boekhoudkundige normen, met name sinds 2008 (CBN-advies NFP-2 van 23 juli 2008) Hierin staat vermeld dat er een onderscheid moet gemaakt worden in volgende drie situaties:

Aangifte voor de patrimoniumtaks bij de erfpachtnemer

De grondslag van deze belasting is het geheel van bezittingen, die vermeldt staan op het activa van de balans. De waarde die men aan deze bezittingen geeft is de verkoopwaarde, zijnde de ‘venale’ waarde op 1 januari van het aanslagjaar.

De vereniging moet in dit geval het erfpachtrecht waarderen en aangeven als belastbare materie: de waarde hangt af van het bedrag van de erfpachtvergoeding vergeleken met de huurwaarde van de grond en de gebouwen. In principe is de waarde ervan gelijk aan de kapitalisatie van het verschil tussen de normale huurwaarde van de grond en de gebouwen en de te betalen jaarlijkse vergoeding. Als de vergoeding de normale huurwaarde benadert zal aldus het aan te geven erfpachtrecht relatief waardeloos zijn.

Aangifte voor de patrimoniumtaks bij de erfpachtgever

In dit geval heeft de vereniging een recht van erfpacht toegestaan op goederen waarvan zij eigenaar is. De gronden en gebouwen waarop het recht van erfpacht werd toegestaan zijn eveneens aan de jaarlijkse taks onderworpen op basis van hun verkoopwaarde op 1 januari van het aanslagjaar. Ook deze waarde wordt beïnvloed door het bedrag van de erfpachtvergoeding die wordt betaald door de erfpachter vergeleken met de normale huurwaarde van het goed. Voor deze berekening kan men stellen dat het aan te geven bedrag gelijk is aan het verschil tussen de verkoopwaarde van de grond en gebouwen en de berekende verkoopwaarde van de erfpacht.

Indien er een éénmalige vergoeding werd betaald voor het erfpachtrecht, is de verkoopwaarde van de grond en gebouwen belast met het recht van erfpacht gelijk aan de normale verkoopwaarde verminderd met het gekapitaliseerd bedrag van de normale huurwaarde over de nog te lopen periode van de erfpacht.

SBB Accountants & Adviseurs kan u verder adviseren of helpen inzake deze materie. Neem hiervoor dan ook gerust contact op met een van onze social profit team collega’s via socialprofit@sbb.be.

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.