Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De vzw als schuldenaar van de roerende voorheffing

Gepubliceerd op 25-08-15

Inkomsten van kapitalen en dividenden, auteursrechten, intresten, royalty’s, … maken deel uit van het belastbaar roerend inkomen. De roerende voorheffing (RV) die ingehouden wordt op deze inkomsten is in de meeste gevallen 'bevrijdend', wat wil zeggen dat het inkomen waarop de roerende voorheffing werd ingehouden niet meer aangegeven dient te worden. De roerende voorheffing vormt dus de definitieve eindbelasting.

Sinds 1 januari 2013 bedraagt de roerende voorheffing 25%. Daarnaast bestaan er nog lagere tarieven 10% en 15% (bijvoorbeeld: inkomsten uit auteursrechten).

Artikel 261 WIB '92 bepaalt dat de schuldenaar van de roerende inkomsten de roerende voorheffing moet aangeven en betalen bij het toekennen of betalen van die inkomsten aan de genieter. Bijvoorbeeld bij de roerende voorheffing op interesten op een spaarrekening zal de bank deze inhouden en deze aan de staat storten. De genieter van het inkomen ontvangt dus een netto bedrag. Recent heeft het Hof van Cassatie echter geoordeeld dat, indien een belastingplichtige die onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting roerende inkomsten verkrijgt van Belgische oorsprong waarop overeenkomstig de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen RV verschuldigd is, zonder dat die voorheffing werd ingehouden of doorgestort aan de Schatkist, de verplichting tot betaling van de RV wordt verlegd naar de verkrijger van de inkomsten, die in afwijking van artikel 261 WIB '92, de enige schuldenaar van de RV wordt.

Als gevolg van de dit arrest heeft de administratie beslist (circulaire 27/2015 dd. 15.06.2015) de richtlijnen met betrekking tot de vaststelling van de schuldenaar van de roerende voorheffing te herzien: indien de verkrijger van de inkomsten onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting een roerend inkomen verkrijgt waarop overeenkomstig artikel 261 WIB '92, in principe de RV verschuldigd is door de schuldenaar van de inkomsten (of voor wat betreft de inkomsten van buitenlandse oorsprong, de eerste tussenpersoon die tussen beide komt bij de uitbetaling van de inkomsten), maar die RV door die laatste niet werd ingehouden of gestort in de Schatkist, - ongeacht of dat terecht gebeurt of met schending van het WIB '92-, die verkrijger van de inkomsten wordt aangeduid als enige schuldenaar van de RV overeenkomstig artikel 262, 1°, a) WIB '92.

Natuurlijke personen worden op een eerste schijf van 1.880 EUR aan interesten op een gewone spaarrekening vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling geldt per persoon. Bedragen de intresten meer, dan wordt er automatisch een roerende voorheffing van 15% aangerekend op het interestgedeelte boven het wettelijk bepaalde vrijgestelde bedrag. Wie het spaargeld over diverse rekeningen bij verschillende banken spreidt dient de overschrijding boven de 1.880 EUR aan te geven in de aangifte personenbelasting. Voor rechtspersonen geldt het grensbedrag van 1.880 EUR en bijhorende vrijstelling niet.

De aangifte van de roerende voorheffing (afhankelijk van de aard van de inkomsten is dit aangifte 273, 273 A of 273S) moet worden ingediend binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten. Indien er te weinig RV werd ingehouden voor inkomstenjaar 2014 kan de vzw dit alsnog regulariseren in de aangifte rechtspersonenbelasting via de codes 5401 t.e.m. 5404 in het vak 'Verkregen inkomsten onderworpen aan de roerende voorheffing' - Roerende goederen en kapitalen, loten van effecten van leningen en vergoedingen voor ontbrekende coupon of voor ontbrekend lot.

SBB Accountants & Adviseurs kan u verder adviseren of helpen bij het vervullen van al uw fiscale verplichtingen. Neem hiervoor gerust contact op met uw dichtstbijzijnde SBB-kantoor.

Sarah

Sarah

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.