Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Cashbetalingen worden niet verhoogd tot 7.500 euro

Gepubliceerd op 07-04-15

Staatssecretaris voor fiscale fraudebestrijding, Elke Sleurs, kondigde in december 2014 aan om de wettelijke limiet voor cashbetalingen te verhogen van 3.000 euro tot 7.500 euro. De Staatssecretaris is recent teruggekomen op de beslissing. Het grensbedrag wordt behouden op 3.000 euro en wordt dus niet opgetrokken naar 7.500 euro zoals eerder was aangekondigd …

Grens van 3.000 euro

Bankbiljetten en muntstukken zijn een wettelijk betaalmiddel. Een ondernemer mag een klant dus in principe niet weigeren om in cash geld te betalen. Er bestaat echter een zeer belangrijke uitzondering op die regel, namelijk het verbod van bepaalde betalingen in contanten op grond van de anti-witwaswetgeving. Inderdaad, sinds 1 januari 2014 is het wettelijk verboden om een cashbetaling te ontvangen bij de verkoop van goederen (zowel roerende als onroerend goederen) of bij dienstverleningen (bijvoorbeeld een vrij beroeper, consultant of aannemer) indien de totale prijs meer bedraagt dan 3.000 euro. Bij de verkoop van een onroerend goed mag helemaal niets meer in cash betaald worden. 

Bij de beoordeling van de drempel van 3.000 euro is het totale (factuur)bedrag waar de (deel)betaling op slaat van belang. Het betaalde bedrag zelf is dus niet relevant. Met andere woorden, de regel verbiedt een ondernemer om een cash voorschot te vragen van € 2.000 op een levering (van producten of diensten) voor een totale waarde van 10.000 euro. Er is een echter versoepeling voorzien. Indien de deelbetaling op zich ten hoogste 10% bedraagt van de totale prijs én niet hoger is dan 3.000 euro, mag de ondernemer die deelbetaling toch cash ontvangen zonder dat hij hierbij de wet overtreedt. Een voorschot in contanten van 1.000 euro op een levering voor een totale waarde van 10.000 euro is dus toegelaten, terwijl de betaling in contanten van 2.000 euro op diezelfde levering niet is toegelaten. Let op, er is geen versoepeling voor vastgoedtransacties. Daar zijn alle cash betalingen inclusief voorschotbetalingen, verboden.

Wat als de ondernemer een overtreding maakt?

De ondernemer is dan wettelijk verplicht om zijn eigen overtreding aan te geven bij de anti-witwascel (Cel voor Financiële Informatieverwerking). Blijkt bij een controle door de economische inspectie dat hij dat niet gedaan heeft, dan riskeert hij een boete. De boete bedraagt maximaal 10% van het bedrag dat de ondernemer ten onrechte in contanten ontvangen heeft …

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.