Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Btw-plicht voor jeugdhuizen

Gepubliceerd op 02-05-16

Jeugdhuizen worden door of voor jongeren opgericht om aan de jeugd de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan tal van sociaal-culturele activiteiten tijdens hun vrije tijd.

Jeugdhuizen hebben geen btw-verplichtingen m.b.t. hun activiteiten die binnen de werking van een jeugdhuis vallen indien zij aan de voorwaarden voldoen die opgenomen zijn in de vrijstellingsregel van art. 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek. Volgens deze bepaling zijn de diensten en de leveringen van goederen vrijgesteld indien deze nauw samenhangen met de bescherming van kinderen en jongeren en deze handelingen worden verricht door organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen van sociale aard werden erkend. Een dergelijke erkenning kan bijvoorbeeld blijken uit een beslissing van de gemeentelijke overheid of van de OCMW-raad van een gemeente of uit het feit dat aan het jeugdhuis een subsidie werd toegekend, … .

Met andere woorden, de activiteiten van een jeugdhuis zijn vrijgesteld op voorwaarde dat deze activiteiten mee in rekening gebracht worden voor de berekening van de subsidies enerzijds en dat ze ten goede komen van de jongeren anderzijds.

Ook de omzet die gerealiseerd werd in het jongerencafé dat toegankelijk is voor iedereen, kon tot voor kort genieten van deze vrijstellingsregeling. Daar is eind vorig jaar verandering in gekomen. De fiscus is immers van mening dat een dergelijk café niet meer behoort tot het eigenlijke sociale doel van een jeugdhuis, maar eerder een activiteit om extra geld in het laatje te brengen.

Het serveren van drank aan derden in een jongerencafé zou op die manier oneerlijke concurrentie kunnen zijn voor de reguliere horeca.

De Europese regelgeving verzet zich daartegen en bijgevolg moet een drankje serveren belast worden. Minister Van Overtveldt nam daarom eind vorig jaar het initiatief om hieraan paal en perk te stellen d.m.v. een beslissing (beslissing ET 128.632 dd 5 november 2015).

Erkende jeugdhuizen mét jongerencafé zijn vanaf 2016 enkel nog vrijgesteld van btw op voorwaarde dat ze niet meer dan 80.000 EUR omzet per jaar halen uit hun horeca-activiteiten. Bovendien mag het jeugdhuis geen maaltijden verschaffen onder bezwarende titel, ook geen lichte maaltijden zoals onder meer soepen, croques, kroketten (kaas, garnaal, … ), belegde broodjes, deegwaren, omeletten of pannenkoeken. Het al dan niet tegen betaling aanbieden van kleine voedingswaren (chips, droge worstjes, wafels, … ) die over het algemeen samen met dranken worden geserveerd wordt niet aangemerkt als (lichte) maaltijd. De administratie gaat er van uit dat de exploitatie van een drankgelegenheid door een jeugdhuis de sociale doelstelling van het jeugdhuis niet schendt en aldus geen belemmering vormt voor de toepassing van de vrijstelling van voornoemd artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek als de hiervoor aangehaalde voorwaarden gerespecteerd worden.

De jeugdhuizen die deze drempel overschrijden of maaltijden serveren, worden dus btw-plichtigen en dienen hiervoor een btw-boekhouding bij te houden en bijgevolg een stevige administratie te voeren om hun omzet in kaart te brengen.

Deze beslissing trad in werking op 01.01.2016.

Bent u een jeugdhuis en wil u nagaan of u al dan niet btw-belastingplichtige bent, dient u na te gaan of de omzet uit de horeca-activiteiten in 2015 de grens van 80.000 EUR heeft overschreden. SBB Accountants & Adviseurs kan u verder adviseren of helpen inzake deze materie. Neem hiervoor dan ook gerust contact op met uw dichtstbijzijnde SBB-kantoor.

Co-auteur: Katrien Walraven

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.