Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Afsluiting van het boekjaar: het boeken van voorzieningen

Gepubliceerd op 04-05-15

Voorzieningen voor risico's en kosten dient men te boeken tot dekking van toekomstige kosten waarvan de aard duidelijk omschreven is én die op balansdatum vaststaand, zeker of waarschijnlijk zijn, maar waarvan het bedrag niet vaststaat (maar berekenbaar is). De aangelegde voorzieningen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid en goede trouw.

Ze moeten stelselmatig worden gevormd en mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

De voorzieningen voor risico's en lasten worden geïndividualiseerd naar gelang de kosten die ze dekken. Voorzieningen dienen aangelegd te worden voor grote herstellings-of onderhoudswerken, de verplichtingen die op de vereniging rusten inzake pensioenen en soortgelijke rechten, voor schenkingen en legaten met terugnemingrecht en voor andere risico's en kosten. 

Op het einde van het boekjaar dient men na te gaan of men niet de verplichting heeft bepaalde voorzieningen aan te leggen. Is dit het geval, dan is men verplicht tot het boeken van de voorziening, ook al is het resultaat negatief of zou het door het boeken van deze voorziening negatiever worden. 

Zijn de voorzieningen op basis van de inschatting op het einde van het boekjaar te hoog, dan moet het teveel aan voorziening worden teruggenomen. 

De voorziening moet stelselmatig worden aangelegd, dit wil zeggen als de kost of het risico zich voordoet, dat voor dit bedrag een voorziening moet worden aangelegd. Bijvoorbeeld: om de 15 jaar moet de dakbedekking worden vervangen. De slijtage gebeurt geleidelijk. Elk jaar zal men één vijftiende van de geraamde kost in voorziening dienen op te nemen.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.