Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Afsluiting van het boekjaar: de resultaatverwerking

Gepubliceerd op 04-05-15

Nadat alle controleverrichtingen op de algemene rekeningen van de afsluitbalans zijn uitgevoerd, rest er alleen nog de resultaatverwerking. 

Zijn over het voorbije boekjaar de opbrengsten groter dan de kosten, dan is er een positief resultaat. De vereniging is vermogender geworden. In het omgekeerde geval is er sprake van een negatief resultaat. De vereniging is minder vermogend geworden. Het resultaat moet toegerekend worden aan het eigen vermogen van de vereniging. 

Samen met het overgedragen positief/negatief resultaat van vorig jaar wordt het te bestemmen resultaat van het boekjaar bepaald.

 

Tabelheader Tabel Kolom 2
Lijn 1 Lijn 1
Lijn 2 item 2

De vereniging heeft een positief te bestemmen resultaat

Het is de vereniging verboden bij wet een positief resultaatuitkering te doen. Men kan dus niet anders dan de een positief resultaat toe te rekenen aan het eigen vermogen:

Bestemde fondsen

Bestemde fondsen (13-rekening) kunnen alleen worden aangelegd uit het positief resultaat. Dit is een wezenlijk verschil met een voorziening. Onder andere moet een voorziening (16-rekening) stelselmatig worden aangelegd, onafhankelijk van het resultaat.

Per bestemd fonds moeten volgende waarderingsregels worden vastgelegd.

 1. De omschrijving en de inhoud van het bestemd fonds.
  Deze omschrijving kan specifiek zijn (bijvoorbeeld bestemd fonds investering van een conciërgegebouw) of algemeen (bijvoorbeeld bestemd fonds investeringen)
 2. De wijze waarop het bestemd fonds wordt gevormd.
  Welk deel van het te bestemmen resultaat aan het fonds wordt toegekend (bijvoorbeeld 20% van het resultaat)
 3. De prioriteitsregels
  Indien de vereniging meerdere bestemde fondsen heeft, dan dienen er prioriteitsregels te worden opgesteld.
 4. Terugnameplicht
  Wanneer het feit waarvoor een specifiek fonds werd aangelegd, zich heeft voorgedaan, dan is men verplicht dit fonds geheel terug te nemen. Het algemeen fonds dient niet terug genomen te worden, tenzij de waarderingsregels iets anders bepalen.

Deze waarderingsregels van de bestemde fondsen moeten ook opgenomen worden in de toelichting bij de jaarrekening (VKT-vzw 5.3, VOL-vzw 4.7)

Te bestemmen positief resultaat

Het positief resultaat of een deel van het positief resultaat krijgt geen bepaalde bestemming, bijgevolg wordt dit overgeboekt naar het overdragen positief resultaat (14-rekening)

De vereniging heeft een negatief resultaat

Het negatief resultaat dient aangerekend te worden op het eigen vermogen van de vereniging. 

Hiervoor zijn er volgende mogelijkheden:

Tot slot nog volgende bemerking

De rekening Onttrekking (792-rekening) kan ook gebruikt worden bij een positieve resultaatverwerking. Dit is het geval als de waarderingsregels opleggen dat dit moet gebeuren als het feit waarvoor het bestemd fonds werd aangelegd, is gerealiseerd.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.