Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Aanslag geheime commissielonen is fel afgezwakt

Gepubliceerd op 18-02-15

Het regime van de bijzondere aanslag geheime commissielonen was de laatste jaren nogal aan veranderingen onderhevig. Het standpunt van de fiscus werd nu eens verstrengd, dan weer versoepeld. De programmawet van december 2014 heeft nog maar eens een wijziging meegebracht. De versoepeling van de laatste jaren , wordt nu (definitief) wettelijk vastgelegd: De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92) is grondig hervormd door de programmawet van 19-12-2014.

Welke nieuwe regels gelden er wanneer belastbare voordelen van alle aard, vergoedingen,onkosten niet op een fiscale fiche staan?

Veel lager tarief

Het tarief van de aanslag geheime commissielonen op niet verantwoorde kosten en voordelen van alle aard is gedaald van 309% naar 103% (100% + 3% aanvullende crisisbijdrage) als de genieter een natuurlijk persoon is. De aanslag daalt zelfs naar 51,5% als de voordelen zijn verstrekt aan een rechtspersoon, dus aan een vennootschap of een vzw (art. 219, lid 2 WIB92).

Wettelijke uitzonderingen

Er zijn twee wettelijke uitzonderingen die de aanslag onmogelijk maken: 

Eerste uitzondering
De aanslag speelt niet als de vereniging aantoont dat de genieter het niet op fiche vermelde voordeel tijdig heeft aangegeven in diens eigen Belgische of buitenlandse fiscale aangifte (art. 219, lid 6 WIB92). Werd het voordeel spontaan aangegeven in de aangifte van de genieter, dan kan de vereniging geen boete meer krijgen voor het niet naleven van de ficheverplichting (art. 445 en 449 WIB92). 

Tweede uitzondering

De aanslag wordt ook niet toegepast bij een ‘ondubbelzinnige identificatie van de verkrijger van de voordelen van alle aard binnen de twee jaar en zes maanden vanaf 1 januari van het aanslagjaar’ (art. 219, lid 7 WIB92). 

Op basis van die identificatie kan de fiscus dan zelf overgaan tot taxatie van de genieter. Dit is een duidelijke versoepeling tegenover de vorige regeling, waarbij de genieter zijn akkoord moest geven met een taxatie. Hier is het immers al voldoende dat de fiscus weet wie hij is. Er zijn wel nog administratieve boetes mogelijk. 

Wanneer de vereniging de genieter van een voordeel identificeert, dan zal de fiscus het voordeel normaal bij de genieter privé willen belasten. De genieter kan deze belasting wel nog betwisten zonder de niet toepassing van de niet toepassing van de bijzondere aanslag bij de vereniging in gevaar te brengen.

Besluit

Het aanknopingspunt voor de bijzondere aanslag is niet langer de naleving van de ficheverplichting: wanneer deze niet nageleefd wordt, wordt dit met een administratieve boete gesanctioneerd.

Voortaan wordt de toepassing van de bijzondere aanslag gekoppeld aan het feit dat de identiteit van de genieter niet of niet tijdig bekend is gemaakt aan de Administratie. 

De aanslag voor geheime commissielonen is bedoeld als uitzonderingsmaatregel: hij kan enkel worden toegepast als het geheime commissieloon niet bij de genieter kan worden belast.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.