Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Aangifte patrimoniumtaks

Gepubliceerd op 15-12-15

De aangifte patrimoniumtaks of officieel de taks tot vergoeding der successierechten, moet ingediend worden vóór 31 maart.

Door deze taks worden vzw's belast op hun bezittingen. Dit is om te vermijden dat een vermogen voor onbeperkte duur zou worden ondergebracht in een vzw, zonder dat er successierechten worden geheven op de overgang van haar vermogen over de generaties heen. Het is dus de bedoeling van de wetgever enkel die goederen van de vereniging te belasten die van blijvende en duurzame aard zijn.

In de maand januari of februari zal u mogelijks een schrijven “jaarlijkse taks op vzw’s” ontvangen van het bevoegde registratiekantoor waarbij u wordt uitgenodigd om aangifte te doen. Indien u dit schrijven niet ontvangt, bent u gehouden om uit eigen beweging een aangifteformulier op te vragen en in te dienen. Meestal krijgt u ook geen uitnodiging tot betalen van de taks. U dient deze dus zelf te berekenen en spontaan te storten vóór 31 maart.

Sommige vzw's zijn vrijgesteld van de taks. Zo kunnen oa verenigingen voor patrimoniaal beheer erkend als natuurvereniging volledig vrijgesteld zijn onder bepaalde voorwaarde en kunnen onderwijsinstellingen van gedeeltelijk vrijstelling genieten op een deel van hun bezittingen.

Onder patrimonium wordt verstaan het geheel van de bezittingen die de vzw in eigendom heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Dit zijn o.a. investeringen zowel onroerend als roerend, geldbeleggingen, termijnrekeningen, opstalrechten, erfpachtrechten, enz.. Er dient geen rekening gehouden te worden met zichtrekeningen en kasgelden, indien deze kunnen beschouwd worden als zijnde werkingsmiddelen die gedurende het jaar verbruikt worden voor de activiteit van de vereniging. Ook gelden op de spaarrekening die als dusdanig zullen gebruikt worden dienen niet aangegeven te worden.

Van voornoemde bezittingen mogen in principe geen lasten in mindering worden gebracht mits enkele uitzonderingen.

Indien het vermogen van uw vzw kleiner is dan 25.000 euro, dan is zij niet onderworpen aan de taks en kan u het strookje onderaan het aangifteformulier invullen en terugsturen naar de bevoegde administratie.

Bedraagt het patrimonium van de vzw meer dan 25.000 Euro, dan moet een aangifte ingediend worden en moet 0,17 % patrimoniumtaks betaald worden.

SBB helpt u graag verder met het indienen van deze aangifte.

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.