Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

Zoek een artikel

Zoek

Tarieven publicatie Belgisch Staatsblad vanaf 1 maart 2018

Gepubliceerd op 03-04-18

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) zijn volgende tarieven vanaf 1 maart 2017 van toepassing:

Lees verder

E-facturatie aan de overheid

Gepubliceerd op 03-04-18
Lees verder

Het gebruik van de rekening bestemd fonds versus voorziening

Gepubliceerd op 03-04-18
Lees verder

Als vereniging een onroerend goed verhuren: zo wordt u belast

Gepubliceerd op 22-03-18

Stel: als vereniging wil u een onroerend goed verhuren dat u anders toch niet gebruikt. Dat kan, maar de huurinkomsten moet u wel aangeven in de belastingaangifte van de vereniging. Hoe u daarvoor precies tewerk gaat, hangt ervan af of uw vereniging zelf eigenaar is van het pand of de grond. We zetten de opties op een rij.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Vrijgestelde btw-belastingplichtige en kleine onderneming: niet altijd vrij van btw (update)

Gepubliceerd op 11-07-17

Een vrijgestelde btw-belastingplichtige vzw zoals een vzw die zich richt op bejaardenzorg doet een beroep op een Franse webdesigner voor het onderhoud van de website. De vzw zal zich voor btw-doeleinden moeten registreren. Als vrijgestelde btw-belastingplichtige toch btw-verplichtingen hebben klinkt misschien onlogisch, maar toch dient ook de non-profit bij de aankoop van goederen en diensten binnen de Europese Unie met enkele zaken rekening te houden. 

Lees verder

Nieuwe wet overheidsopdrachten: laagste drempel opgetrokken

Gepubliceerd op 11-07-17

Op 30 juni 2017 – bijna een jaar na de goedkeuring in de Kamer – trad de nieuwe wet op de overheidsopdrachten in werking. Als vzw betekent dit concreet dat u voor opdrachten tot 30.000 euro voldoende hebt aan een aanvaarde factuur als bewijs. Of: een serieuze vermindering van uw administratieve rompslomp.

Lees verder

Kilometervergoeding voor vzw’s sinds 1 juli 2017 aangepast

Gepubliceerd op 11-07-17

Wie in opdracht van zijn werkgever verplaatsingen doet met zijn eigen wagen, kan hiervoor een kilometervergoeding krijgen. Voor vrijwilligers – maar ook de bestuurders – van verenigingen is dat niet anders. Van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 mag de vergoeding per kilometer maximaal 0,3460 euro bedragen.

Lees verder

Zijn uw statuten wel in lijn met de vzw-wet?

Gepubliceerd op 11-07-17

Ieder jaar opnieuw moeten vzw’s hun algemene vergadering organiseren. Die moet volgens de vzw-wet immers plaatsvinden in de eerste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Aan welke voorwaarden moeten de beslissingen van de Algemene Vergadering voldoen? Welnu, dat hangt af van de statuten. Als die in lijn zijn met de vzw-wetgeving, tenminste.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Wanneer zijn evenementen georganiseerd door uw vzw vrijgesteld van btw?

Gepubliceerd op 28-06-17

Met uw vzw organiseert u wellicht nu en dan evenementen om uw kassa te spijzen. Denk maar aan de jaarlijkse mosselsouper, een wafelverkoop of het steakfestijn. Voor dergelijke activiteiten hoeft u geen btw aan te rekenen. Tenminste, als de events aan enkele voorwaarden voldoen. Sinds april 2017 zijn die bepalingen verder verduidelijkt. Voor het aantal evenementen wordt gekeken vanaf 01.01.2017.

Lees verder

De overheidsopdrachtenwet 2016 werd gepubliceerd

Gepubliceerd op 19-07-16

Op 14 juli 2016 verschenen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016).

De Overheidsopdrachtenwet 2016 zorgt voor de omzetting van een Europese richtlijn uit 2014.

Voor de werkelijke inwerkingtreding van deze Overheidsopdrachtenwet 2016 is het wachten op een koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wet zal vaststellen.

Lees verder

Ook dit jaar weer zomeruitstel voor de indiening van de btw-aangiften en intracommunautaire opgaven

Gepubliceerd op 15-07-16

Naar jaarlijkse gewoonte verleent de btw-administratie de btw-plichtigen uitstel voor het vervullen van bepaalde btw-formaliteiten.

Lees verder

Aangifteformulier rechtspersonenbelasting AJ2016 Inkomsten 2015

Gepubliceerd op 12-07-16

Het is weer de tijd voor de aangifte in de rechtspersonenbelasting. Elke vzw is verplicht dit doen. Ook jouw vzw! Een toelichting:

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak
Laad meer berichten