Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

Zoek een artikel

Zoek

Afsluiting boekjaar: wat met de patrimoniumtaks?

Gepubliceerd op 03-12-18
Lees verder

Tarieven publicatie Belgisch Staatsblad vanaf 1 maart 2018

Gepubliceerd op 03-04-18

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) zijn volgende tarieven vanaf 1 maart 2017 van toepassing:

Lees verder

E-facturatie aan de overheid

Gepubliceerd op 03-04-18
Lees verder

Het gebruik van de rekening bestemd fonds versus voorziening

Gepubliceerd op 03-04-18
Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Als vereniging een onroerend goed verhuren: zo wordt u belast

Gepubliceerd op 22-03-18

Stel: als vereniging wil u een onroerend goed verhuren dat u anders toch niet gebruikt. Dat kan, maar de huurinkomsten moet u wel aangeven in de belastingaangifte van de vereniging. Hoe u daarvoor precies tewerk gaat, hangt ervan af of uw vereniging zelf eigenaar is van het pand of de grond. We zetten de opties op een rij.

Lees verder

Vrijgestelde btw-belastingplichtige en kleine onderneming: niet altijd vrij van btw (update)

Gepubliceerd op 11-07-17

Een vrijgestelde btw-belastingplichtige vzw zoals een vzw die zich richt op bejaardenzorg doet een beroep op een Franse webdesigner voor het onderhoud van de website. De vzw zal zich voor btw-doeleinden moeten registreren. Als vrijgestelde btw-belastingplichtige toch btw-verplichtingen hebben klinkt misschien onlogisch, maar toch dient ook de non-profit bij de aankoop van goederen en diensten binnen de Europese Unie met enkele zaken rekening te houden. 

Lees verder

Nieuwe wet overheidsopdrachten: laagste drempel opgetrokken

Gepubliceerd op 11-07-17

Op 30 juni 2017 – bijna een jaar na de goedkeuring in de Kamer – trad de nieuwe wet op de overheidsopdrachten in werking. Als vzw betekent dit concreet dat u voor opdrachten tot 30.000 euro voldoende hebt aan een aanvaarde factuur als bewijs. Of: een serieuze vermindering van uw administratieve rompslomp.

Lees verder

Zijn uw statuten wel in lijn met de vzw-wet?

Gepubliceerd op 11-07-17

Ieder jaar opnieuw moeten vzw’s hun algemene vergadering organiseren. Die moet volgens de vzw-wet immers plaatsvinden in de eerste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Aan welke voorwaarden moeten de beslissingen van de Algemene Vergadering voldoen? Welnu, dat hangt af van de statuten. Als die in lijn zijn met de vzw-wetgeving, tenminste.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Wanneer zijn evenementen georganiseerd door uw vzw vrijgesteld van btw?

Gepubliceerd op 28-06-17

Met uw vzw organiseert u wellicht nu en dan evenementen om uw kassa te spijzen. Denk maar aan de jaarlijkse mosselsouper, een wafelverkoop of het steakfestijn. Voor dergelijke activiteiten hoeft u geen btw aan te rekenen. Tenminste, als de events aan enkele voorwaarden voldoen. Sinds april 2017 zijn die bepalingen verder verduidelijkt. Voor het aantal evenementen wordt gekeken vanaf 01.01.2017.

Lees verder

De boekhouder vraagt de vereniging een verklaring van uiteindelijke begunstigde te bezorgen, wat nu?

Gepubliceerd op 16-12-16

De ‘Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ en haar latere wijzigingen verplichten onder meer banken, advocaten, notarissen en de economische beroepen tot het identificeren van de uiteindelijke begunstigden van haar cliënten. Met de term uiteindelijke begunstigden wordt bedoeld: de natuurlijke personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn van de cliënt.

Lees verder

Voedselschenkingen hoeven geen btw-kost meer te betekenen (1)

Gepubliceerd op 31-08-15

Jammer genoeg worden voedseloverschotten vaak vernietigd eerder dan ze weg te schenken aan caritatieve instellingen. Eén van de redenen hiervoor is dat men bij het wegschenken van goederen in het algemeen een btw-kost heeft die men bij vernietiging ervan kan vermijden. De btw-administratie had in het verleden wel al in een tolerantie voorzien voor voeding, maar enkel bij schenking aan de nationale voedselbanken. Een uitbreiding van deze tolerantie naar lokale besturen en lokale caritatieve instellingen drong zich dan ook op.

Lees verder

Aanpassing bedrag kilometervergoeding vanaf 01/07/2015

Gepubliceerd op 01-07-15

Vanaf 01 juli 2015 is de kilometervergoeding die belastingvrij kan worden betaald aan werknemers van verenigingen, alsook aan vrijwilligers en bestuurders, aangepast door de Omzendbrief nr. 646, dd. 19 juni 2015. De vergoeding die kan worden uitbetaald voor verplaatsingen met de eigen wagen in opdracht van de vereniging en bedraagt maximum 0,3412 EUR per km en dit voor de periode van 01.07.2015 tot 30.06.2016.

Lees verder