Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

Zoek een artikel

Zoek

Als vereniging een onroerend goed verhuren: zo wordt u belast

Gepubliceerd op 07-09-17

Stel: als vereniging wil u een onroerend goed verhuren dat u anders toch niet gebruikt. Dat kan, maar de huurinkomsten moet u wel aangeven in de belastingaangifte van de vereniging. Hoe u daarvoor precies tewerk gaat, hangt ervan af of uw vereniging zelf eigenaar is van het pand of de grond. We zetten de opties op een rij.

Lees verder

Vrijgestelde btw-belastingplichtige en kleine onderneming: niet altijd vrij van btw (update)

Gepubliceerd op 11-07-17

Een vrijgestelde btw-belastingplichtige vzw zoals een vzw die zich richt op bejaardenzorg doet een beroep op een Franse webdesigner voor het onderhoud van de website. De vzw zal zich voor btw-doeleinden moeten registreren. Als vrijgestelde btw-belastingplichtige toch btw-verplichtingen hebben klinkt misschien onlogisch, maar toch dient ook de non-profit bij de aankoop van goederen en diensten binnen de Europese Unie met enkele zaken rekening te houden. 

Lees verder

Nieuwe wet overheidsopdrachten: laagste drempel opgetrokken

Gepubliceerd op 11-07-17

Op 30 juni 2017 – bijna een jaar na de goedkeuring in de Kamer – trad de nieuwe wet op de overheidsopdrachten in werking. Als vzw betekent dit concreet dat u voor opdrachten tot 30.000 euro voldoende hebt aan een aanvaarde factuur als bewijs. Of: een serieuze vermindering van uw administratieve rompslomp.

Lees verder

Kilometervergoeding voor vzw’s sinds 1 juli 2017 aangepast

Gepubliceerd op 11-07-17

Wie in opdracht van zijn werkgever verplaatsingen doet met zijn eigen wagen, kan hiervoor een kilometervergoeding krijgen. Voor vrijwilligers – maar ook de bestuurders – van verenigingen is dat niet anders. Van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 mag de vergoeding per kilometer maximaal 0,3460 euro bedragen.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Zijn uw statuten wel in lijn met de vzw-wet?

Gepubliceerd op 11-07-17

Ieder jaar opnieuw moeten vzw’s hun algemene vergadering organiseren. Die moet volgens de vzw-wet immers plaatsvinden in de eerste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Aan welke voorwaarden moeten de beslissingen van de Algemene Vergadering voldoen? Welnu, dat hangt af van de statuten. Als die in lijn zijn met de vzw-wetgeving, tenminste.

Lees verder

Wanneer zijn evenementen georganiseerd door uw vzw vrijgesteld van btw?

Gepubliceerd op 28-06-17

Met uw vzw organiseert u wellicht nu en dan evenementen om uw kassa te spijzen. Denk maar aan de jaarlijkse mosselsouper, een wafelverkoop of het steakfestijn. Voor dergelijke activiteiten hoeft u geen btw aan te rekenen. Tenminste, als de events aan enkele voorwaarden voldoen. Sinds april 2017 zijn die bepalingen verder verduidelijkt. Voor het aantal evenementen wordt gekeken vanaf 01.01.2017.

Lees verder

Verplichte registratie van syndicus in de KBO

Gepubliceerd op 29-03-17

Vanaf 1 april 2017 moet elke vereniging van mede-eigenaars (VME) haar syndicus laten registeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het gaat daarbij niet alleen om de professionele syndicus. Ook de mede-eigenaar die voor de taak van syndicus aangesteld werd, moet bekend gemaakt worden.

Lees verder

Rechtspersoon als bestuurder van een vzw

Gepubliceerd op 24-03-17

Het definitieve standpunt van de btw-administratie omtrent de belastingsplicht van bestuurders-rechtspersonen is gekend. Sinds 1 juni 2016 zal iedere rechtspersoon die een handelingen stelt in het kader van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar gehouden zijn btw te rekenen op die handelingen.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Tarieven publicatie Belgisch Staatsblad vanaf 1 maart 2017

Gepubliceerd op 24-03-17

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) zijn volgende tarieven vanaf 1 maart 2017 van toepassing:

Lees verder

E-facturatie aan de overheid

Gepubliceerd op 24-03-17

Vanaf één januari 2017 heeft de Vlaamse overheid de grote klik gemaakt naar e-facturatie.

Lees verder

Erfpacht in de social profit

Gepubliceerd op 24-03-17

In de social profit wordt frequent gebruik gemaakt van de rechtsfiguur ‘erfpacht’. In dit artikel gaan we na wat erfpacht is, hoe het boekhoudkundig wordt verwerkt voor de erfpachtnemer volgens het CBN-advies en wat men dient aan te geven in de patrimoniumtaks door de erfpachtnemer en/of de erfpachtgever.

Lees verder

Geïndexeerde forfaitaire vrijwilligersvergoeding 2017

Gepubliceerd op 24-03-17

In januari werd het addendum bij de circulaire van 5 maart 1999, inzake de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers, bekendgemaakt.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak
Laad meer berichten