Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

14 dec

De jaarafsluiting (Procura)

Schaarbeek

De eindejaarsverrichtingen bestaan uit inventaris- en controleverrichtingen. Bij de inventarisverrichtingen worden de boekhoudkundige opnames in overeenstemming gebracht met de inventaris. Controleverrichtingen hebben als finaliteit na te gaan of alle opnames correct zijn gebeurd.

Tijdens deze studiedag wordt uitgebreid ingegaan op beiden. Op die manier ben je optimaal gewapend om de jaarafsluiting probleemloos te realiseren. Je verwerft een volledig overzicht van alle uit te voeren handelingen en daarnaast wordt aan de hand van praktische voorbeelden de techniek in concreto verduidelijkt.

Komen oa aan bod:

- De rol van de waarderingsregels

- Wat met vorderingen die niet of slechts gedeeltelijk zullen kunnen geïnd worden?

- Moeten er voorzieningen aangelegd?

- Het verschil tussen te ontvangen facturen en overlopende rekeningen

- De rol van bestemde fondsen

- De verwerking van kapitaalsubsidies en rentesubsidies

- Afschrijvingen versus waardeverminderingen

- Methodes om de voorraad te waarderen

- De resultaatverwerking

- …

De opleiding richt zich tot de financieel verantwoordelijken van grote en heel grote verenigingen, alsook tot iedereen die belast is met de jaarafsluiting.

Deelnameprijs:
150 euro btw inclusief (leden)
190 euro btw inclusief (niet-leden)

Broodjeslunch inbegrepen

Praktische info

Datum: 14 december 2017
Begin: 10:00
Einde: 16:30

Spreker:
Stefaan Tuytten (SBB Accountants & Adviseurs)

Locatie:
De Factorij
Huart Hamoirlaan 136
1030  Schaarbeek