SBB-waarden

Onze SPORT-waarden

De missie van ons bedrijf kan maar slagen dankzij de juiste bedrijfscultuur: Samenwerking, professionaliteit, ondernemerschap, respect en transparantie zijn de bedrijfswaarden die SBB koestert, intern en extern. Het letterwoord SPORT staat voor de waarden die SBB koestert.

Samenwerking

Accountant, belastingconsulent, adviseur of kantoormedewerker: het zijn jobs die nog onmogelijk alleen kunnen worden uitgevoerd. Bij SBB hechten we daarom veel waarde aan samenwerking, met respect en in alle vertrouwen. Onze teamspirit versterken we door een aangename werksfeer na te streven binnen elk individueel SBB-kantoor. Die bevordert immers niet alleen de hechte samenwerking tussen medewerkers, ook de kwaliteit van de klantenrelatie vaart er wel bij.

Maar er is meer: ook over de kantoorgrenzen heen delen we kennis en ervaring. Omdat we samen sterker staan en meer weten dan alleen. Daarnaast bieden onze centrale diensten en de directie ook alle nodige support om een hoogstaande dienstverlening mogelijk te maken. Door uniforme werkprocessen en -procedures uit te stippelen, bijvoorbeeld, of door de overlegcultuur verder te stimuleren. Maar ook door steun te bieden in uitdagende periodes. Samen vormen we één SBB.

Professionaliteit

Hoogstaande kwaliteit en deskundigheid staan bovenaan onze prioriteitenlijst. We investeren dan ook continu in de kennis, competenties en vaardigheden van al onze medewerkers. Want alleen op die manier kunnen we onze klanten de juiste begeleiding en proactief advies verlenen binnen een vertrouwensrelatie op lange termijn.

Steeds handelen we binnen de krijtlijnen van de wetgeving en conform de deontologische regels van ons beroep. Onafhankelijkheid en discretie zijn hierbij een reflex: met financiële of persoonlijke gegevens die ons worden toevertrouwd, springen we confidentieel om. En we durven weerstand bieden aan eventuele druk of beïnvloeding wanneer die onze onafhankelijkheid of objectiviteit in gevaar dreigt te brengen. Kortom, als vertrouwensfiguur onthouden we ons van elke handeling die het vertrouwen zou kunnen schaden en we dragen onze waardigheid en fierheid uit in al onze contacten.

Ondernemerschap

Met onze passie voor zinvol, duurzaam en verantwoord ondernemen maken we het verschil. Bij SBB staat de ondernemer centraal, voor wie we zowel coach als klankbord zijn. Om bedrijven en organisaties vooruit te helpen, leggen we onze dienstverlening, processen en tools telkens opnieuw onder het vergrootglas. En we stimuleren ondernemingszin en engagement binnen de bedrijfsmuren door elke medewerker de nodige verantwoordelijkheid en flexibiliteit te geven.

Ondernemingszin gaat over veel meer dan alleen resultaten en harde cijfers. Binnen de langetermijnrelatie die we uitbouwen met onze klanten verlenen we ook advies in functie van de veranderende economische realiteit. Waarbij we ook oog hebben voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een betere (leef)wereld is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Respect

Omdat het verhaal van elke ondernemer uniek is, knippen we ons advies op maat. Met klanten, leveranciers, overheden en anders stakeholders streven we een relatie op lange termijn na. Om deze ambitie te verwezenlijken, is het cruciaal dat alle medewerkers aan hetzelfde zeel trekken. Zij zijn immers de draaischijf van SBB. Maar ook elke SBB’er heeft zijn eigenheid en talenten die we moeten erkennen en naar waarde schatten. 

Daarom tonen we respect voor elkaar, stellen we ons behulpzaam op en voeren we een open communicatie. De leidinggevenden stimuleren dan weer de interne kennisdeling en bieden iedereen de nodige ontwikkelingskansen. Met andere woorden: bij SBB behandelen we anderen zoals we zelf behandeld willen worden. Zodat iedereen zich goed in zijn vel voelt en zich voor de volle honderd procent kan inzetten.  

Transparantie

Op alle niveaus binnen SBB streven we open, eerlijke en tijdige communicatie na. Duidelijkheid over onze ambities en de manier waarop we die willen realiseren, creëert een gevoel van samenhorigheid en bevordert de samenwerking. Daarom ook zetten we in op heldere rolomschrijvingen, duidelijke werkprocessen en een helder verloningsbeleid. 

Maar we dragen transparantie ook extern uit, onder meer door open en eerlijk te communiceren met klanten, prospecten en de markt. Zo geven we steeds een duidelijk beeld van wat onze dienstverlening kan betekenen en welk prijskaartje daaraan vasthangt. Tegelijk blijft vertrouwelijke en gevoelige informatie binnenskamers want niet alles moet gedeeld worden. Of: hoe transparantie en vertrouwelijkheid hand in hand gaan bij SBB. 

Met accountancy en advies zetten we ondernemers uit de wind

Wij geloven dat een accountant of adviseur in de eerste plaats een ondernemerscoach is. Die jou en je business echt begrijpt. Daarom nemen we graag de tijd om je te leren kennen. Kom vrijblijvend langs in één van onze 28 kantoren in Vlaanderen. 

Bij een vastgoedinvestering komt heel wat kijken

Reden te meer dus om je grondig te laten adviseren. Bij SBB vind je de juiste expert voor elke stap van het proces. Wil je graag meer weten over hoe wij jou kunnen begeleiden bij je investering in onroerend goed? Stel je vraag aan onze experts!